ראשי התאחדות חקלאי ישראל לשר האוצר והחקלאות: "פתיחת שוק בשר הבקר הטרי ליבוא חופשי תחסל כ- 460 משקים חקלאיים"

ראשי התאחדות חקלאי ישראל שלחו היום מכתב לשר האוצר, משה כחלון ולשר החקלאות, אורי אריאל והתריעו על כך שכוונתם לפתוח את שוק הבשר הטרי לייבוא חופשי מאירופה ומדרום אמריקה, משמעותו חיסול של כ- 460 משקים חקלאיים וחיסול ענף גידול הבקר בארץ *** התאחדות חקלאי ישראל: "מדינת ישראל גוזרת גזר דין מוות למגדלי הבקר ומחסלת את הענף. אנו קוראים לכם להתעשת, לחשוב שנית, ולשבת לשולחן דיונים רציני וממצה, שיניב הסכם עם ההתאחדות בשם המפטמים לפתיחת יבוא אבל מבוקרת"

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור ומזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום (אבו) וילן פנו הבוקר לשר האוצר, משה כחלון ולשר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל והתריעו על כך שכוונתם לפתוח את שוק הבשר הטרי לייבוא חופשי מאירופה ומדרום אמריקה, משמעותו חיסול של 460 משקים חקלאיים וחיסול ענף גידול הבקר בארץ.

כזכור, במדינת ישראל קיימים כיום כ- 460 משקים חקלאיים המגדלים כ- 140 אלף ראשי בקר בשנה, המקיימים מעגל של גידולי מספוא, מרכזי מזון ומכוני תערובת, אשר מעבר לשמירה על אדמות המדינה ושטחים ירוקים, מהווים מעגל המפרנס אלפי משפחות.

במכתב ציינו ראשי ההתאחדות כי ההסכם שנחתם לפני כשנתיים על פתיחה מסוימת של יבוא בשר בקר טרי בוצע עם עדרי הבקר במרעה, המהווים פחות מכ- 10% מהיצע העגלים הכולל לשחיטה בישראל ובכך המדינה הפקירה את רוב מגדלי העגלים. עם זאת, בימים אלו "יש רצון להרחיב את יבוא הבשר הטרי ללא מגבלה, תוך הגדלת התמיכה לעדרי הבקר במרעה, וכנראה הטבות נוספות בהסכם עימם".

בהתאחדות מציינים כי התנהלו עימם מספר שיחות ואף נשלחה אליהם טיוטת הסכם אשר כוללת "במהות שיפור ניכר בתנאי התמיכה בעדרי הבקר והעמדת סכום תמיכה זעום במפטמות, שהינו בבחינת לעג לרש והודגש כי אינו נתון למשא ומתן. אנו רואים בכך משום התעלמות מהמפטמים המגדלים עגלים לבקר.

בהתאחדות מדגישים כי תמוהה בעיניה: "הקלות שבה אין למדינה בעיה להוריד את הכורת על קבוצת חקלאים זו" ופונים לשרים: "מכיוון שבאחריות שלנו, כל חקלאי שפרנסתו והמשך קיומו כחקלאי מאוימים באיום של ממש, אנו קוראים לכם להתעשת, לחשוב שנית, ולשבת לשולחן דיונים רציני וממצה, שיניב הסכם עם ההתאחדות בשם המפטמים, ובו להגיע בהסכמה, לפתיחת יבוא, אולם מבוקרת. להגיע בהסכמה על היקף תמיכה נדרשת להמשך הפעילות ואופן חלוקתה. לתכנן מהלכים שייצרו את צעדיהם של האינטגרציות העוסקות ביבוא עגלים גדולים ומונעות תחרות הוגנת בשוק זה ולקחת בחשבון את הנזק העתידי שייגרם לצרכני מוצרי החלב לאחר שעלות החלב הגולמי תעלה".

ראשי ההתאחדות מסכמים ואומרים: "אנו מקווים, שלמרות שיחות לא פורמליות עם גורמי המדינה שעד כה שלא נשאו פרי, תימצאו לנכון ללכת אתנו לדרך של הידברות, שתמנע מהחקלאים את הצורך במאבק ציבורי על פרנסתם של מאות מפטמי הבקר העומדת בפני סכנה מוחשית".

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים