חזון ויעדים

חזון תנועת המושבים

ערכי היסוד

 

תנועת המושבים מושתתת על החזון הציוני היונק מהמורשת היהודית.

האדמה היא המשאב הלאומי שהופקד בידי ההתיישבות לעבדה ולשומרה, תנועת המושבים מקדשת משאב לאומי זה.

תנועת המושבים רואה בשמירה על המרחב הכפרי שליחות לאומית שהיא זכות.

להתיישבות תפקיד מרכזי בהקניית ערכים, תרבות וחוסן חברתי במדינת ישראל, היא נושאת את דגל הציונות ומדגישה את חזונה. תנועת המושבים רואה עצמה אחראית לעיצוב הזהות הישראלית הקשורה באדמה ובשורשינו היהודים.

תנועת המושבים רואה בתנועות הנוער בכלל וב"בני המושבים" בפרט, כלי מרכזי להטמעת הערכים בקרב בני הדור הצעיר

חזון תנועת המושבים

הובלת ההתארגנות ליצירת מרחב כפרי ירוק ומעובד, בו מתנהל אורח חיים כפרי עם תשתיות, רמת חיים ואיכות חיים נאותים, בהם מתקיים פוטנציאל להשגת הכנסה סבירה לבעלי הנחלות, תוך מתן דגש לצרכים הייחודיים של מושבי התנועה

תנועת הנוער בני המושבים

תנועת בני המושבים היא חטיבה בהסתדרות הנוער העובד והלומד (נוע"ל) המשמשת כתנועת הנוער של תנועת המושבים. התנועה פועלת בכ-25 מועצות אזוריות ברחבי הארץ ובכ-420 מושבים. הדרומית בהן היא הערבה התיכונה והצפונית היא רמת הגולן, ובשתי מועצות מקומיות קדימה-צורן וקצרין. בתנועת המושבים כ-30,000 חניכים, 2500 מדריכים, 150 גרעינרים (בני גרעין עודד – שנת השירות).

 

מצגת בנושא גיבוש חזון ויעדים בתנועת המושבים

 

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים