תמ"א 35 - מכסות דיור

אגף קרקעות ואגו"ש

 

לכבוד

ועד המושב

 

שלום רב,

 

הנדון: תמ"א 35- מכסות דיור

חוזר 8/07

 

בימים אלו מרכז המועצות האזוריות בשיתוף עם תנועת המושבים מחדשים את הדיונים מול המועצה הארצית לתכנון ובניה ביחס לתמ"א 35.

אחד הנושאים שיועלו בדיונים אלו הוא מכסת יחידות הדיור שאושרה לכל ישוב בתמ"א 35.

אי לכך המושב מתבקש להעביר אלינו מקרים (בולטים) שעלינו להעלות בעת הדיון עם אנשי המועצה הארצית.

 

למותר לציין שאין בפניה זו התחייבות להיענות לפניות, אך בהחלט בדעתנו להיאבק על הגדלת מכסות הדיור למקרים קיצוניים.

בעת הגשת הבקשה יש לפרט:

v     שם המועצה

v     שם היישוב

v     מכסה מאושרת

v     מכסה מבוקשת

v     וצרוף הסבר לבקשות ההגדלה.

 

נא להעביר את הבקשות עד לסוף חודש נובמבר 2007.

 

תודה על שיתוף הפעולה.

                                                                                   

בברכה,

                                                                               עמית יפרח, עו"ד

                                                                           יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות

 

                                                                                   

 

העתק: איתן בן דוד – מזכ"ל תנועת המושבים

 

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים