קרן רמת הנגב

מטרת הקרן: לכל שימוש עסקי
זכאות: עסקים באזור רמת הנגב, תרומה מהותית לאזור או הרחבת עסקים

גובה הלוואה:  עד 50,000 $ במקרים מיוחדים עד 75,000 $
תנאי הלוואה:  3.4%  ריבית צמוד למדד.
תקופת החזר:  עד 6 שנים כולל שנה גרייס
הון עצמי נדרש:  בהתאם לקביעת וועדת האשראי.
ערבות אישית:   נדרשת
בטחונות חיצוניים:  30 – 70% ע"י הקרן. השאר ע"י העסק.
גורם מבצע:  בנק אוצר החייל

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים