ועדת ספורט

יו"ר – חגי הרצל
מרכזת הועדה – מיכל דותן לוין

 

מטרת הועדה: לבחון דרכים לעידוד העיסוק בספורט הן במסלול הספורט ההישגי והן בספורט העממי.
הועדה תנסה לרתום גופים העוסקים בעידוד פיתוח וסיוע בקידום הספורט במגזר המושבי.
הועדה תבחן דרכים להתגבר על הקשיים הנובעים מאורח החיים הכפרי מהריחוק ממרכזים עירוניים ומאוכלוסייה דלילה המקשה על קיום ספורט קבוצתי. וכן מעלויות גבוהות הנובעות מהצורך בקיום הסעות ופעילויות של קבוצות קטנות.
הועדה תנסה לעודד את הפעילות הגופנית מההיבט הבריאותי תוך שימת דגש על תרומת העיסוק בפעילות גופנית לאיכות ואריכות החיים.
יו"ר הועדה חגי הרצל מביא עמו מוניטין עשיר בנושא זה והוא משמש כיו"ר המועצה לספורט עממי במדינת ישראל.

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים