חממות תיירות

 • חממות התיירות

  מערכת חממות התיירות פועלת במשולב עם משרד החקלאות, עם מרכזי טיפוח יזמות (מט"י) של הרשות לעסקים קטנים של משרד התמ"ת, עם היחידות לפיתוח כלכלי (יחפ"כ) של הרשות המקומית, ועם עמותות התיירות האזוריות.
  החממות הן המכשיר באמצעותו מסייעים ליזם במושב ובקיבוץ שאינו מומחה בתחום התיירות להפוך את הרעיון שהגה למיזם תיירותי. התמיכה נעשית ע"י הצמדת יועץ מקצועי בתחום שעוזר לייזם להפוך את הרעיון לתוכנית מגובשת ולבדוק התכנות סטטוטורית וכלכלית של הפרויקט.
  התכנית הרעיונית של היזם מוצגת בפני צוות ההיגוי של החממה הכולל את נציגי משרדי התיירות והחקלאות, עמותת התיירות, והרשות המקומית. צוות ההיגוי קובע את מסלול הסיוע לפרוייקט ומכוון את היזם ליעוץ מקצועי בתחום הנדרש. צוות ההיגוי בכלל ורכז החממה בפרט, ממשיכים במעקב ובלווי הפרויקט עד לשלב הפעלתו.
  במסגרת החממות ניתן להכין גם פרוגרמות תיירותיות ליישוב שלם דבר שמאפשר לישוב להחליט האם יש ברצונו להיכנס לתחום התיירות, כיצד ואיפה למקד את המאמץ. לאחר הקמת המיזמים ניתן לקבל המשך ליווי לתפעול ושיווק המיזם. החממות מופעלות באמצעות מרכזי טיפוח יזמות של (מט"י ) ושותפים בהם משרד התיירות ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר. באזורי הנגב והגליל ישנה שותפות של הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל  בהתאמה.
  במסגרת חממות התיירות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד התיירות משתתפים במימון היועצים בפרויקטים תיירותיים במרחב הכפרי בלבד. באזורי הנגב והגליל  במימון היועצים משתתפת גם  הרשות לפיתוח הנגב/גליל .
  כל חממה אזורית מופעלת ע"י רכז החממה שהוא מנהל המט"י או מנהל עמותת התיירות באיזור.
  סיוע במימון לפרויקטים ניתן מקרנות מיוחדות שהועמדו למטרה זו ע"י הרשויות והבנקים.

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

 • |
 • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
 • |
 • מונסייט בניית אתרים