הקלה על מצוקת הדיור בעזרת המושבים

מאת: עו"ד עמית יפרח יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים
לאחרונה אנו עדים לגל המחאות הפוקד את הארץ בעקבות מצוקת הדיור והמחירים המופקעים שנדרשים זוגות צעירים וסטודנטים לשלם הן בעת רכישת דירה והן בשכירות דירה .במיוחד כאשר על הוצאות אלו מתווספות הוצאות לימודים, נסיעות וכלכלה. ישנן מספר חלופות שניתן להפעיל מיידית במושבים על מנת להקל את מצוקת הדיור הן בפריפריה והן במרכז הארץ.


החלופה העדיפה היא הכנסת מבנים יבילים אל תוך חלקות המגורים במושבים עבור סטודנטים וצעירים, פתרון מהיר יחסית אשר ייתן מענה ראוי לסטודנטים ולצעירים, אשר קורסים תחת נטל השכירות, כאשר המבנים יונחו לפרק זמן קצוב (10 שנים) ובמחיר מפוקח. לציין שהמבנים הנ"ל לא יהיו חלק מזכויות הבניה בנחלה.
בשנות ה- 90 בעקבות גל העלייה ההמוני שנצפה ובעקבותיו מחסור אדיר בדיור לעולים החליט אריאל שרון בהוראת שעה לאפשר את "המבנים המוסבים" במושבים שבה ניתן היה להסב באופן זמני מבנים חקלאיים שאינם בשימוש חקלאי לטובת מגורים לעולים החדשים. ניתן לחדש את הוראת השעה הזו (שתוקפה פג ב 2004 ) ובכך ליצור אלפי יחידות דיור במושבים הסמוכים לערים הגדולות ובהן מוסדות אקדמיים לשכירות עבור הסטודנטים ולייצר פחות לחץ בתוך הערים ,פתרון זה משתלב עם הפחתת תעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית לסטודנטים.
ישנם מושבים הסמוכים לערים הגדולות שבהן ישנם מוסדות אקדמאיים וניתן לבנות בשטחי המושב מעונות לסטודנטים על בסיס החלטה 949 המאפשרת מיזם מסחרי ותעשייתי בחלקות החקלאיות במושב, במידה והמינהל יאפשר בניית מעונות על בסיס החלטה זו ובמחיר נמוך לקרקע , בהחלט מדובר בפוטנציאל לפתרון ראוי וזמין לסטודנטים רבים אשר משוועים לפתרון מצוקתם.
יישום החלטה 979 שאושרה לאחרונה על ידי בג"צ בצורה מהירה על ידי המינהל בהחלט תיצור בניה של יחידות דיור נוספות בתוך חלקות המגורים במושבים , מדובר באלפי יחידות דיור שבוודאי יקלו על הלחץ והמצוקה בערים הגדולות במרכז הארץ. פתרון זה מצריך עדכון של תמ"א 35 על מנת שהמושבים במרכז הארץ יוכלו לבנות את הבית השלישי שכעת תמ"א 35 בשל מגבלת יחידות הדיור לכל מושב הקיימת בה מהווה חסם עיקרי ליישום ההחלטה במרכז הארץ.
הרחבות קהילתיות במושבים ,במרכז הארץ בשל השינוי שחל בהחלטות מועצת מקרקעי  ישראל (החלטה 1180) בעצם הוקפאה ההרחבה במושבים בעיקר בשל ביטול הפטור ממכרז מעל לכמות של 115% של מגרשי הרחבה בכל מושב , במידה ומועצת מקרקעי ישראל תשיב את המצב לתנאי החלטה 959 הדבר יהווה תמריץ למושבים במרכז הארץ לבצע הרחבות נוספות בתחומם, ובכך יתרום הדבר להגדלת היצע הבתים בשוק. פתרון זה מצריך גם כן עדכון של תמ"א 35 בכל הקשור למגבלת מספר   יחידות הדיור המותרות בכל מושב.   בכל הקשור להרחבות בפריפריה על המינהל להפחית את שיעורי ההיוון ל 0% גם באיזורי עדיפות לאומית א' ו ב' , הפחתה שתביא לתנופת בניה באזורים אלו ותמשוך את האוכלוסיה מאזורי הביקוש לאזורי הספר.

מהפן הכלכלי פתרונות אלו הם אידיאליים למשק הישראלי. פריסת אלפי משפחות בכל רחבי הארץ (מבנים מוסבים) וחיזוק מעמד הסטודנטים (מעונות) מהווים מנוף לחיזוק וקידום התעסוקה והיזמות באזורי הפריפריה, דבר שיגרום להפחתת אחוזי האבטלה ולהעברת השקעות רבות לפריפריה.
פתרונות אלו הועברו לראש הממשלה ושר הבינוי והשיכון ואנו ערוכים ומוכנים להציגם בכל עת.

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים