תגובה להודעת המנהל

** הודעה לעתונות **

מאת: עו"ד עמית יפרח – יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש בתנועת המושבים
סוגיית התעסוקה החלופית במושבים הוכרעה לאחרונה ע"י בג"צ, במסגרת העתירה של 15 הערים העצמאיות. בבג"צ זה אושרה החלטה 1101 המאפשרת לבעל הנחלה לבצע פעילות לא חקלאית בחלקת המגורים בהיקף של 500 מ"ר. הכרעה זו של בג"צ הביאה לסיומה המחלוקת לגבי עצם קיומה של זכות זו לבעלי הנחלות במושבים וזאת על אף התנגדותם של העותרים הרבים.

 

אין אנו מצדיקים בניה בלתי חוקית לא בכפר ולא בעיר ואנו בהחלט מעודדים הסדרת השימושים הללו במסגרת תנאי ההחלטה המאפשרת זאת.
יחד עם זאת, בשל הקרבה להכרעתו של בג"צ בעניין, ראוי כי תינתן תקופת הסתגלות שבה יוסדרו השימושים שאינם במסגרת חוקית על פי ההחלטה ובהתאם לחוק התכנון והבניה.
מהודעת המינהל עולה כי קיימת תופעה בהיקפים נרחבים שלהערכתנו הולכת ומצטמצמת בעיקר בשל רצונם של חברי המושבים להסדיר את זכויותיהם ולצאת מהמעגלים המשפטיים בהם הם נמצאים.
אין מדובר באוכלוסייה עבריינית אלא בנושא שהיה שרוי בכאוס מוחלט אשר לא אפשר במקרים רבים  לחברי המושבים  להסדיר את זכויותיהם ,גם אם עמדו בתנאי ההחלטות הקיימות, ובכל מקרה דווקא חברי המושבים הם אלה שסובלים, שלא בצדק, מחוסר תשתית חוזית ארוכת טווח אשר בין השאר בוודאי הייתה  מונעת, לו הייתה קיימת ,חלק ניכר מהבעיות בסוגיה זו.

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים