שמאות טבלאית בחיוב דמי היתר למגורים בנחלה

** הודעה לעתונות **

מאת: עו"ד עמית יפרח יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים
מועצת מקרקעי ישראל קיבלה בישיבתה האחרונה את החלטה מספר 1252 (תיקון להחלטה 1147) הקובעת את זכויות הבניה למגורים המותרת לבעל נחלה אשר לא ייכנס להסדר של החלטה 979 (1155)החלטה אשר אושרה בבג"צ ביוני האחרון וקבעה מסלול היוון לחלקות המגורים במושב וקיבוץ.

 

בחלקות המגורים במושבים ,על פי ההחלטה החדשה יתיר מינהל מקרקעי ישראל בניה למגורים אך ורק בשטח הצהוב כפי שנקבע בתכנית תקפה החלה על הנחלה.
בעל  נחלה רשאי להקים יחידת דיור ראשונה לצרכי מגוריו. כמו כן רשאי הוא להקים יחידה שנייה המיועדת למגורי דור המשך והקמת יחידת דיור שלישית  תותר מקום שהוכח להנחת דעת המינהל, כי בנחלה מתגוררים בפועל   שלושה דורות של משפחת בעל הנחלה, לרבות בעל הנחלה ודור המשך, ובתנאי שהדור המבוגר היה בעל הנחלה   או עודנו בעל הזכויות המקורי של הנחלה והדור הצעיר מהווה משפחה. 
היקף הבניה המותרת בנחלה ללא תשלום הינו 375 מ"ר המחולקים בין יחידות הדיור כך שהמינהל לא יגבה תשלום עבור בניה של עד  160 מ"ר ביחידת המגורים של בעל הנחלה.  ולא יגבה תשלום עבור בניה של עד 160 מ"ר ברוטו ביחידת המגורים השנייה המיועדת לבן ממשיך, ולא יגבה תשלום עבור בניה של עד 55 מ"ר ביחידת המגורים השלישית המיועדת לדור השלישי.
הגדלת היקף הבניה אפשרית אולם עבור בניה בהיקף העולה על השטחים המותרים בבניה ללא תשלום, יגבה המינהל דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% מערך הקרקע  של  זכויות הבניה המבוקשות.
החידוש העיקרי בהחלטה הינה כי בניגוד למצב הקודם ערך הקרקע לתשלום על הגדלת היקף הבניה יקבע עפ"י טבלה ,השימוש בטבלה יהיה  עד לסכום של 200,000 ₪ לתשלום בפועל . אם התשלום עולה  על 200,000₪ , תערך שומה פרטנית בגין כל זכויות הבניה .
חידוש זה אמור לייעל את עבודת המחוזות של המינהל ולבטל את הצורך בשמאות פרטנית על כל בקשה להגדלת היקף הבניה של בעל הנחלה ולבטל את החיכוך והבירוקרטיה המיותרת מול המינהל בכל הקשור למימוש זכויות המגורים של בעל נחלה כפי שקורה עם שכנו בעיר. כעת אנו מחכים כי המחוזות יקבלו את ההנחיות בנידון וההחלטה תיושם במהרה.
חשוב לציין כי ההחלטה שתחול על בעלי הנחלות שלא יכנסו ל- 979 לעניין חוזי החכירה הינה החלטה 823 . עיקרה הוא כי על חלקה א' ייחתם חוזה חכירה בין בעל הנחלה לבין המינהל ל- 4 תקופות של 49 שנה. ועל יתרת המשבצת ייחתם חוזה חכירה לדורות עם האגודה השיתופית החקלאית גם כן ל-4 תקופות של 49 שנים.
אנו בעיצומו של המו"מ מול האגף החקלאי והמשפטי במינהל מקרקעי ישראל לגבי נוסח חוזה החכירה שייחתם בין המושבים לבין המינהל.
אנו עמלים על חוזה אשר ישקף את הזכויות האמתיות של בעלי הנחלות והאגודות על הקרקע ויהווה תשתית חוזית ארוכת טווח שתסיים את המצב שבו נמצאים מרבית המושבים כברי רשות של המינהל וללא זכויות קניין מוסדרות במשך עשרות שנים.

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים