כפל כהונה של נציגי המושבים

שר הפנים חויב להסביר לבג"ץ מדוע אדם המכהן כחבר ועד מקומי בקיבוץ או במושב פסול מלכהן כחבר במועצה האזורית

 

בג"צ הוציא צו על תנאי נגד השר אלי ישי, בעקבות התיקון

שהוציא ב-2010 האוסר כפל כהונה של נציגי מושבים וקיבוצים בוועד המקומי ובמועצה האזורית

 

בג"צ הוציא צו על התנאי נגד שר הפנים והורה לו לנמק מדוע לא יבטל את החלטתו לתיקון צו המועצות המקומיות,  שעניינה: איסור על כפל כהונה של נציגי מושבים וקיבוצים בוועד המקומי ובמועצה האזורית.  עוד הורה בג"צ לשר הפנים לנמק מדוע לא יתקין הוראת מעבר לדחיית תחילת תוקפו של התיקון לצו, כך שיחול רק החל מהבחירות הקרובות שייערכו למועצות האזוריות, ומדוע לא יאפשר לעותרים להודיע באיזו כהונה מבין השתיים הם בוחרים.

 

החלטת בג"צ ניתנה בעתירה שהגישו נציגי היישובים ממועצות אזוריות עמק לוד, חבל מודיעין, גן רווה ומגידו, המכהנים הן כחברי ועד מקומי ביישוב שלהם והן כנציגי היישוב במועצה האזורית.

 

באמצעות עו"ד אמיר בירנבוים ממשרד עופר שפיר, המתמחה בליווי עיריות, טענו הנציגים נגד התיקון שקבע שר הפנים בשנת 2010, ושהורה על איסור כפל כהונה, וזאת בניגוד למקובל מאז קום המדינה. על פי עמדת משרד הפנים, ברגע שאדם מכהן כחבר ועד מקומי, הוא פסול מלכהן כחבר במועצה האזורית (ולהיפך). זאת, על בסיס המלצת הוועדה למניעת ניגוד עניינים במשרד המשפטים, שסברה כי קיים ניגוד עניינים מובנה במילוי שני תפקידים אלה. את הבקשה כאמור הגישו מספר רב של חברים המכהנים בכפל כהונה שכזה.

 

בדיון בעתירה, שהתקיים במהלך חודש יוני הורו השופטים אליקים רובינשטיין, עוזי פוגלמן ונועם סולברג לשר הפנים, לשקול אם הוא מוכן להביא את התיקון לאישורה של ועדת הפנים של הכנסת. בתגובה שהגיש שר הפנים, הודיעה המדינה כי היא אינה מקבלת את המלצת שופטי בג"ץ. בעקבות הודעה זו ניתנה לאחרונה (15.7.2012) החלטת בג"ץ להוציא כנגד שר הפנים צו על תנאי, ולחייב אותו להגיש תשובה נתמכת בתצהיר בתוך 60 ימים.

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים