רשות מקרקעי ישראל: מבצע להסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים חקלאיים

רשות מקרקעי ישראל הודיעה על פתיחת מבצע להסדרת שימושים לא מוסדרים במושבים ובקיבוצים זאת כדי להסדיר את חובות העבר בגין אי תשלום דמי שימוש על פעילויות שונות בשטח החקלאי. מבצע גביית תשלום דמי שימוש יהיה בגין תקופת שימוש של עד שבע השנים האחרונות , גם אם השימוש החל קודם לכן. המבצע יסתיים ב 31.12.17.

בתקופת המבצע תהיה תקופת החיוב החל מ-1.7.09 ועד למועד ההסדרה, בתנאי שיוסדרו כל השימושים הלא מוסדרים, לרבות תשלום דמי שימוש עבור תקופת עבר וכן ביצוע ההסדרה עד ל-31.12.17. על אף האמור, בהתקיים אחת מהעילות לעצירת תקופת ההתיישנות בהתאם לעילות הקבועות בחוק, תגבה רמ"י דמי שימוש גם בגין השימוש שנעשה לפני 1.7.09. בתנועת המושבים מבהירים כי האמור לא חל לגבי הליכים משפטיים ו/או לא יהיה בו כדי לעכב נקיטת הליכים משפטיים.

היועץ המשפטי ויו"ר אגף הקרקעות בתנועת המושבים, עו"ד עמית יפרח אמר: "זהו ללא ספק צעד משמעותי וחשוב עבור לא מעט בעלי נחלות שכן ההחלטה הזו יכולה להכניסם למעגל הסדרה ולמנוע מהם כניסה להליכים משפטיים מול רשות מקרקעי ישראל. ההחלטה הייתה מתבקשת , אולם רשות מקרקעי ישראל הייתה צריכה לקבוע כי התשלום יהיה עד ארבע שנים כפי שנקבע בזמנו ב- 2007 במבצע הקודם אך למעשה לא יושמה ההחלטה במושבים ובכך פספס המנהל הזדמנות כבר אז להסדיר עם לא מעט בעלי נחלות את השימושים הלא מוסדרים".

יפרח הוסיף: "אנו רואים במושב כיישוב רב-תפקודי, המשלב חקלאות עם תעסוקה חלופית מידתית, אשר הינה על פי נוהלי רשות מקרקעי ישראל, ולכן צעד זה בהחלט מקדם אותנו להסדרת תשתית חוזית ארוכת טווח גם למגורים וגם לתעסוקה החלופית".

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים