עוגן כלכלי לאגודה

מאת: יוגב שריד – מנכ"ל מבט מושבים

לאורך השנים היוו האגודות החקלאיות במושבים גוף כלכלי חזק שהכיל בתוכו את רוב הפעילות העסקית של חברי המושבים. החל מסוף שנות השמונים של המאה הקודמת, החלו האגודות להתרוקן מפעילות עסקית, בין היתר בשל סיום השיווק המאורגן ולאור הירידה במספר הפעילים במשק החקלאי.

כיום במושב קיימים לפחות שני ועדים , ועד מקומי וועד אגודה.

תפקידו של הועד המקומי להיות זרוע מבצעת של המועצה האזורית ולטפל בעיקר בנושאים המוניציפליים, כאשר הועד משרת את כלל התושבים שחיים במושב. לעומתו, תפקידו של ועד האגודה לשמור ולנהל את נכסי האגודה החקלאית וגורמי הייצור (מים, קרקע) שברשותה, כמו גם ליזום ולנהל פעילות כלכלית לטובת חברי האגודה החקלאית. 

בשנים האחרונות סובל ועד האגודה מהיעדר מקור תקציבי רציף לאורך השנים לטובת קידום פעילותו.

החלטת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) 1226 מאפשרת לאגודה החקלאית לשנות ייעוד של קרקע חקלאית לתעסוקה, כאשר בהגדרת 'תעסוקה' נכללות כל הפעילות שהן בגדר תעשייה, מלאכה, אחסנה, מסחר, משרדים, תיירות ונופש וכל שימוש אחר שאיננו חקלאות ו/או מגורים.

החלטה זו מאפשרת לאגודות לנצל ולמצות את האפשרויות העומדות בפניהם ליצירת מיזם כלכלי שיהווה עוגן תקציבי לשנים רבות.

על פי ההחלטה - גודל השטח המרבי שניתן להקצות לפעילות זו הינו עד 60 דונם נטו במרכז הארץ, 80 דונם נטו באזור עדיפות לאומית ב' ו 120 דונם נטו באזור עדיפות לאומית א',

קו-עימות ורמת הגולן.

איך זה מתבצע בפועל?

האגודה תחתום על חוזה חכירה בינה לבין רמ"י ל 49 שנה עם אפשרות להארכה ל 49 שנה נוספות. בגין חוזה זה ישולמו למינהל דמי חכירה מהוונים של 91% במרכז הארץ, 51% באזור עדיפות לאומית ב' ו- 31% באזור עדיפות לאומית א' וקו עימות.

האגודה רשאית לבצע שימוש לתעסוקה רק על בסיס שימוש חורג לתקופה מוגבלת, כאשר שיעור התשלום יהיה 5%,3%,2% בהתאמה, כאשר בקו עימות השימוש החורג הנו ללא תשלום.

לאגודה תהיה אפשרות להכניס שותף/יזם לפרויקט זה ובלבד שזכויות האגודה בתאגיד החדש לא תפחתנה מ 26% בהון המניות בתאגיד, בזכות למנות מנהלים ובזכות לרווחים מהתאגיד.

במידה והאגודה נמצאת עדיין בהסכם משולש עם הסוכנות היהודית, תידרש הסכמת הסוכנות למהלך זה.

התהליך עצמו הוא שינוי תב"ע נקודתי והוא צריך לעבור את כל רשויות התכנון הרלוונטיות. מניסיוננו , משך הליך זה אורך מספר שנים ולכן ישנה חשיבות להתניע ולהתחיל את תהליך זה בהקדם.

מבט מושבים רואה בפרויקטים אלו כמנוף כלכלי רב עוצמה לתפקוד האגודה לעשורים הקרובים. כחלק מפעילותנו , מלווה מבט מושבים אגודות רבות ביישום הליכים אלו, משלב בחירת מיקום הפרויקט, דרך הרעיון למיזם, אישור התב"ע ועד ליצירת הסכמים עם היזמים לתפעול וניהול הפרויקט.

אגודות שחפצות בבחינת מיזמים וכניסה להליך זה, מוזמנות לפנות למבט מושבים לייעוץ ולליווי.

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים