ישובי התנועה

< חזרה מציג מושב "כפר יהושע"

כפר יהושע

הסטורית מושבים:

מייסדיו של הכפר קבעו כי השוויון הוא תנאי הכרחי לחיי מושב תקינים, אפילו על חשבון חופש הפרט, וניסו ליצור צורת ישוב שהיא סינתזה של מושב וקיבוץ. נוצרה שיטת אשראי מיוחדת - בראש המושב עמדה ועדה כלכלית שסיפקה לכל חבר את צרכיו ההכרחיים לקיום ולייצור, על בסיס שוויוני, ללא קשר למצב חשבונו ולהכנסתו.

 

המשק החלש קיבל אשראי גדול יותר, על מנת להגדיל את כושר הייצור שלו.

שנים רבות נחשב כפר יהושע לאחד המושבים האידיאולוגיים, מבחינת שמירה על עקרונות המושב, עד למשבר הארגוני שפקד אותו בשנת 1998. כתוצאה מכך, הפריטה האגודה השיתופית את השיווק המאורגן וצמצמה את הערבות ההדדית למינימום המתחייב מהתקנון. כל משק מתנהל באופן פרטני מול גורמי חוץ, כלכלית וארגונית.

נבנתה תשתית הרחבה לבנים בת כ- 80 יחידות דיור במה שמכונה שכונת האבוקדו והרחבה מרכז כמו כן מתוכננת הרחבה נוספת של כ- 30 יחידות מצפון להרחבת בנים.

מדרום למושב הוחל בשיקום מבני תחנת הרכבת תל-א-שמאם, שנפתח לפני כשנתיים כאתר שימור עם תצוגות והדרכה. לצד התחנה עוברים פסי המסילה של הרכבת התורכית חיפה- צמח, היא ‘רכבת העמק’.

שנת הקמה:

1927

מס' תושבים:

870

גידולים:

גידול בקר לבשר, רפת חלב, גידול צאן, מכוורת, לולים, מטעים, ירקות וגידולים אורגניים.

יצור נוסף:

פעילות ייחודית: מכון תערובת אזורי בבעלות האגודה החקלאית. בית ספר לקרקס.

חינוך: מערכת גיל רך של הוועד המקומי, בית ספר יסודי אזורי.

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים