זכויות מגורים

ליווי מימוש זכויות מגורים ותעסוקה (מיסוי וכלכלה)

מטרה:
ליווי בעל הנחלה בניצול מיטבי של זכויות המגורים והפל"ח בהתאם להחלטות ממ"י ( 1155, 979, 1101) להסדרת זכויות המגורים והתעסוקה של בעל הנחלה במשק.
 
 קהל יעד:
האגודות וחברי האגודות במושבי העובדים, כפרים שיתופיים ומושבים שיתופיים.

 
 סוגי פעילות :
 הכנת תב"ע מגורים ו/או תעסוקה.
 חתימה על חוזה חכירה של חלקה א'- חלקת המגורים מול ממ"י.
 הסדרת כל השימושים בשטח הנחלה (חקלאים ולא חקלאים).
 בנייה נוספת בחלקת המגורים.
 הפרדת מגרש לבנייה מחלקת המגורים.
 טיפול בנושאי המיסוי בנחלה.
 למבט מושבים קיים צוות מקצועי מיומן ומנוסה שייתן פתרון מלא לכל אחד מנושאים אלו ע"ב דרישות הלקוח.

 

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים