בג"צ אישר את חוק ועדות הקבלה

עו"ד עמית יפרח

בג"צ דחה את העתירות שתקפו את חוקתיותו של התיקון לפקודת האגודות השיתופיות בנוגע לועדות קבלה בהרחבות הקהילתיות, תנועת המושבים ומרכז המועצות האיזוריות היו משיבות בבג"צ.

החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות החל דרכו כשתי הצעות חוק פרטיות שנקראו הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות ) ועדות קבלה ביישובים קהילתיים בגליל ובנגב), הצעת החוק עוררה דיון ער בכנסת ובאמצעי התקשורת . בין היתר , נטען כי היא תוביל להפליה בהקצאת מקרקעין ולהדרה של ערבים ושל קבוצות מיעוט אחרות בחברה הישראלית . לבסוף , לאחר מספר תיקונים נ החוק קובע כי ועדת קבלה תוכל להתנות על הקצאת מקרקעין מרשות מקרקעי ישראל או על העברת זכות במקרקעין ממתיישב יוצא למתיישב נכנס , בהתקיים מספר תנאים מצטברים –שהינם היישוב נמצא בנגב או בגליל ,מאוגד כאגודה שיתופית ומונה פחות מ400 בתי אב. כאמור, יום לאחר קבלת החוק הוגשה העתירה בבג " ץ  כנגד החוק על ידי ארגון עדאללה והקשת המזרחית, על פי בקשתם צורפו תנועת המושבים כמשיבה לעתירה עם מרכז המועצות האזוריות אשר ייוצגו ע"י משרד עו"ד  וילצ'יק.

בג"צ דחה את העתירות כאשר נשיא בית המשפט העליון קובע כי אכן העתירות שלפנינו מעוררות מספר שאלות חוקתיות והעותרים העלו שורה ארוכה של טענות לפגיעה של החוק בזכויות חוקתיות שונות . אולם לא ניתן להכריע בשאלות אלה בשלב הנוכחי טרם יוּשם החוק והתקבלו החלטות מכוחו , הפגיעה של החוק בזכויות יסוד היא , בגדר אפשרות בלבד , שאין לדעת בשלב המוקדם בו אנו מצויים אם אומנם תתממש . ולפיכך, פסק כבוד נשיא בית המשפט העליון,   כי העתירות אינן בשלות להכרעה בשלב זה של ההתדיינות החוקתית ויש לדחותן מן הטעם הזה .

עו"ד עמית יפרח מגיב לפסיקה : אנו מברכים על פסיקת בג"צ שבסופו של דבר מאשרת את חוקיות ועדות הקבלה בהרחבות וביישובים הקהילתיים, ועדות הקבלה הינן מוסד חשוב מאוד בחיי הקהילות במושבים ומאפשרות למושבים לבנות קהילה חזקה ולהבטיח יישוב צומח וחזק.

החוק בא לחזק את מעמד ועדות הקבלה באגודות הספציפיות העונות על הקריטריונים שבחוק, אגודות בישובי הפריפריה זכאיות להגנה מוגברת ונהנות מלגיטימציה חזקה יותר למיון מועמדים , שכן מגורים בישובים אלה כרוכים במאמץ בכל מעגלי החיים . בנוסף לעניין מרכז הארץ גם שם עמדתנו כי צריך לאפשר ועדות קבלה ,ונמשיך להיאבק להחזרתן בהרחבות המושבים.

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים