מצביעים למי שמחוייב להתיישבות וחקלאות

אנחנו בפתחה של מערכת בחירות שבה כל אחד מאיתנו הולך לבחור ולקבוע בין שאר העניינים החשובים את המדיניות החקלאית התיישבותית לארבע השנים הבאות. ניתוח דפוסי ההצבעה של "מגזרנו" לאורך מערכות הבחירות מלמד כי אנו לוקים בתובנת ההתארגנות ובהבנת השפעתנו על סדר יומנו החקלאי התיישבותי בתוך הסדר יום הפוליטי והלאומי. במאמרי זה אני קורא לחברי המושבים והקיבוצים להצביע בבחירות הקרובות רק ואך ורק למפלגה שמחוייבת לסדר יומה של ההתיישבות ואשר יש בה נציגים שבאים מתוך המגזר ההתיישבותי ובעלי זיקה אמיתית לאורך השנים לצרכי המרחב הכפרי ותושביו. שלב ראשון הינו הטמעת הנושאים החשובים להתיישבות בתוך מצעי המפלגות כך שישקפו באופן החד והברור ביותר את דרישותינו ולאחר הבחירות יהיו חלק מההסכמיים הקואליציוניים ויהפכו ליעדי הממשלה הבאה בישראל. אלו הם עיקרי הנושאים אשר ראוי שיהיו במצעי המפלגות ויהוו התחייבות של אותה מפלגה לציבור בוחריה במרחב הכפרי.

1. המרחב הכפרי והיישובים החקלאיים, מושבים, קיבוצים ויישובים קהילתיים, הם בעלי חשיבות לאומית ממדרגה ראשונה ומהווים חלק ממערך הביטחון של מדינת ישראל.

2. ביטול חוק הותמ"ל לאלתר, תוך הגנה על השטחים החקלאיים והפתוחים ועל משאבי הטבע בישראל היא ערובה להמשך דרכה של החקלאות ולשמירה על איכות הסביבה.

3. מדיניות ממשלתית תומכת בעיסוק בחקלאות הינה תנאי חיוני להבטחת החקלאות הישראלית.

4. הבטחת יכולתם של החקלאים לעבד את אדמותיהם לאורך זמן באמצעות חוזי חכירה לדורות, יש לפעול ליישום החלטות מועצת רשות מקרקעי ישראל לביצוע רישום כל שטחי המשבצת בחוזי חכירה לדורות במושבים ולהסדרת הבניה בקיבוצים.

5. שמירה על מקורות המים ופיתוח מקורות מים חלופיים בישראל הינו תנאי להמשך קיומם של ההתיישבות והחקלאות, התלויים בהספקתם, תוך שמירה על מחיר הוגן.

6. תנאי לשמירה על ההתיישבות והחקלאות הוא כוח אדם זמין כנדרש, המועסק בתנאים נאותים ובשכר מינימום הוגן.

7. הגדלת תקציבי המחקר והפיתוח החקלאי היא תנאי להמשך הצבתה של ישראל כמובילה בעולם בידע חקלאי ולהמשך נוכחותה של התוצרת הישראלית בשוקי חו"ל.

8. פיתוח היצוא באמצעות עידוד ההשקעות, מתן אשראי והעלאת רמת הידע החקלאי תאפשר פתיחת שווקים נוספים לתוצרת הישראלית וערוץ חיוני לצד הייצור לשוק המקומי.

9. הסדרת הפעילות הלא חקלאית (פל"ח),והשקעה בתשתיות לפעילות זו, וזאת על מנת ליצור אלטרנטיבה כלכלית לתושבי המרחב הכפרי כתוצאה מירידת הרווחיות ומספר העוסקים בחקלאות.

10. קידום פנסיה לחקלאים הוא תנאי חיוני להבטחת עתידם של החקלאים וליצירת דור המשך בחקלאות.

11. פטור מהגבלים עסקיים לחקלאות, בדומה לכל מדינות המערב, הינו תנאי הכרחי לשימור החקלאות ולקיומה.

12. יש להמשיך ולהגן על הייצור המקומי באמצעות מכסי מגן, כנהוג במדינות המערב.

13. יש לפעול לגיבוש מדיניות לאומית ביחס לחקלאות ולהתיישבות הכפרית, באמצעות חוק חדש, חוק יסוד החקלאות והכפר.

14. ארגוני החקלאים ותנועות ההתיישבות הם הנציגים הלגיטימיים של המתיישבים והחקלאים בישראל. יש להבטיח את המשך ייצוגם בכל הגופים הממלכתיים המלווים את פעילותם של המתיישבים והחקלאים בישראל.

15. קידום ההשכלה והידע בתחום החקלאות והחינוך ההתיישבותי במושבים, בקיבוצים וביישובים הקהילתיים, הגדלת התקציבים לתנועות הנוער בהתיישבות ועזרה לדור ההמשך הם תנאי לשמירת ההתיישבות והחקלאות בישראל.

16. בהיותה של החקלאות חיונית לכלכלת המדינה, לשמירה על אדמותיה ונופיה, ובהיותה חשופה לפגעי טבע, על המדינה להבטיח לחקלאים החשופים לנזקי טבע את זמינותו של ביטוח בפני נזקי טבע ואסונות טבע, כדי לשמור על קיום חקלאות יציבה ומבוססת.

זו קריאה אחרונה לתושבי המרחב הכפרי, גורלנו בידנו ועלינו לדרוש מהמפלגות הכנסת נושאים אלו למצע המפלגה והתחייבות פומבית בתקשורת אכן לבצעם ולפעול לקידום החקלאות וההתיישבות בכנסת הבאה , וחשוב לזכור כי קידום סדר יומנו אינו מנוגד לאינטרס הלאומי אלא בדיוק להיפך החקלאות וההתיישבות הינן קודם כל אינטרס לאומי בעל תועלות לאומיות ייחודיות למרחב הכפרי ומפלגה שאינה רוצה להכניס נושאים אלו למצע שלה ולהעמיד נציגי התיישבות ראויים ברשימתה אינה זכאית לקולנו.

זכרו מי שמצביע משפיע !

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים