התאחדות חקלאי ישראל וארגון מגדלי העגלים: "ממשלת ישראל מעדיפה יבואנים טייקונים על פני מאות חקלאים מגדלי בקר ומאות עובדי תעשיית הבשר. מדובר בחיסול ענף גידול הבקר בישראל"

משרד החקלאות והאוצר הודיעו אמש לראשי התאחדות חקלאי ישראל ולארגון מגדלי העגלים (אמפ"י) על כוונתם לפתוח את שוק הבשר הטרי לייבוא חופשי מאירופה ומדרום אמריקה *** בהתאחדות מזהירים כי המשמעות של החלטה זו הינה חיסול של 460 משקים חקלאיים וחיסול ענף גידול הבקר בארץ *** מזכירות התאחדות חקלאי ישראל התכנסה בנושא

ראשי התאחדות חקלאי ישראל וארגון מגדלי העגלים (אמפ"י) נפגשו עם מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן אליהו אשר הודיע להם על הכוונה לפתוח את שוק הבשר המצונן (הבשר הטרי) לייבוא חופשי מאירופה ומדרום אמריקה.

במהלך הפגישה הודיע בן אליהו כי משרד האוצר ומשרד החקלאות גיבשו הצעת החלטה חד צדדית על תמיכה של 12 מיליון ש"ח לשנה בלבד במפטמות, שלוש שנים בלבד, אל מול חשיפה מתמדת של יבוא חופשי.

ראשי התאחדות חקלאי ישראל וארגון מגדלי העגלים רואים בחומרה את ההחלטה החד הצדדית הזו שמשמעה חיסול מידי של כ- 460 משקים חקלאיים וחיסול ענף גידול הבקר בארץ ומדגישים כי " ממשלת ישראל מעדיפה יבואנים טייקונים על פני מאות חקלאים מגדלי בקר ומאות עובדי תעשיית הבשר. מדובר בחיסול ענף גידול הבקר בישראל".

כזכור, במדינת ישראל קיימים כיום כ- 460 משקים המגדלים כ- 140 אלף ראש בקר בשנה, המקיימים מעגל של גידולי מספוא, מרכזי מזון ומכוני תערובת, אשר מעבר לשמירה על אדמות המדינה ושטחים ירוקים, מהווים מעגל המפרנס אלפי משפחות.

המחיר למגדלים כבר ירד בשנה האחרונה ב- 15% דבר אשר לא הושת לצרכנים.

בהתאחדות חקלאי ישראל ובארגון מגדלי העגלים מזהירים כי הנזק הישיר הצפוי להיות בעקבות החלטה זו בשנה לכל ראש בקר יעמוד על כ- 1000 ₪ לפחות לראש ובהיקף גידול הבקר במפטמות יסתכם בכ-140 מיליון ש"ח בשנה. הפחתה זו, כאמור, תהיה על חשבון גבם של המגדלים בלבד ולא תושת במלואה לצרכן.

בנוסף בהתאחדות חקלאי ישראל ובארגון מגדלי העגלים מזהירים כי החלטה זו תגרום לעליה חדה במחירי החלב לצרכנים, זאת לאחר שמחירי בשר נמוכים צפויים לגרום לעלייה במחיר החלב הגולמי. המשמעות היא שמצד אחד פועלת הממשלה כביכול להוזלת מחירי הבשר לצרכן באמצעות יבוא ומצד שני הייבוא עשוי להביא לעליית מחיר וגידול בהוצאה של אותם צרכנים בבואם לרכוש מוצרי חלב.

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור אומר: "לצערי שוב הממשלה מעדיפה לטפח את היבואנים ולא את החקלאים ועובדי התעשייה מתוך ראייה לטווח קצר וחוסר אחריות לאומית. אין לנו שום כוונה לאפשר למהלך הזה להתקיים. לא נפקיר את המגדלים, לא את העובדים בתעשיית הבשר ולא את הצרכנים שבטווח הארוך ישלמו מחיר כפול הן על מחיר הבשר והן על הנזק הרחב שייגרם לאזרחי המדינה בעקבות סגירת ענף הבקר".

מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום (אבו) וילן: "פתיחת שוק הבשר לייבוא פרוע תמוטט את מגדלי העגלים לפיטום, תגרום בעקיפין לעליית מחיר המטרה של החלב וסופה שתעשיר כמה יבואנים שיש להם מהלכים בקרב שרי הממשלה מבלי שהמחיר לצרכן ירד. בסרט הזה כבר היינו ונאבק בכל האמצעים כנגד מהלך הזוי זה".

ח"כ איתן ברושי, מהלובי החקלאי בכנסת: "על מדינת ישראל להבין שהייבוא צריך להיות המשלים ובמידת הצורך ולא במקום השוק המקומי. מה שהמדינה עושה בשנים האחרונות זה שהיא הופכת את הייבוא לעיקר ומחסלת את החקלאות הישראלית שזה איום אסטרטגי על קיומה של מדינת ישראל. קיימת סכנה לאובדן הריבונות של השטחים הפתוחים".

יו"ר אמפ"י (ארגון מגדלי העגלים), דורון בידץ: "התרענו בפני מנכ"ל משרד החקלאות כי מעבר לחיסול המשק המשפחתי, גידולי מספוא ,והרס פרנסה של אלפי משפחות – ספק אם חיסול ענף הבקר יוזיל את מחיר הבשר, אולם לאחר חיסול התחרות עם החקלאים, יוותר השוק בידי מונופול דורסני של מספר מצומצם של טייקונים ,שעם הפיכתם למונופול יגרמו לעליית מחירים דרסטית ,כמו גם לבעיה קשה של אספקת מזון בעיתות חירום".

ישראל (טוטי) בלוך מהתאחדות מגדלי הבקר: "הצעת האוצר והחקלאות, לפתיחה לא מבוקרת של השוק ליבוא, תפגע בביטחון המזון של ישראל ואף תגרום לעליה חדה במחירי החלב לצרכנים, לאחר שלמחירי בשר נמוכים יגרמו לעלייה במחירי החלב הגולמי. כלומר – הממשלה מצד אחד פועלת כביכול להוזלת מחירי הבשר לצרכן באמצעות יבוא, ללא ידיעה וביטחון על מידת גלגול הורדת המכסים למחירים לצרכן, ומצד שני תביא לעליית מחיר וגידול בהוצאה של אותם צרכנים בבואם לרכוש מוצרי חלב".

מגדל העגלים והרפתן, יואב צור אומר: "אנו דורשים ממשרד האוצר והחקלאות להציג בפניהם את מנגנון התמיכה המבוקש עבור התמיכה לחקלאים, דבר אשר יעשה בשיתוף פעולה ולא באופן חד צדדי".

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים