משרד החקלאות נותן אורכה ודוחה עד ל 31/5/18 את התאריך האחרון להגשת בקשות במסגרת נוהל תמיכה להתארגנות חקלאים ליצוא

משרד החקלאות נותן אורכה ודןחה עד ל 31/5/18 את התאריך האחרון להגשת בקשות במסגרת נוהל תמיכה להתארגנות חקלאים ליצוא;
נוהל זה בא לתמוך בחקלאים המתארגנים ופועלים לשנות את אופי היצוא הישראלי בגידול מסוים (מיצגים 50% מסך הגידול ליצוא באותו גידול), על-ידי תמיכה בהתארגנות חקלאים שמתאגדים לטובת יצוא משותף ויוצרים יתרון לגודל לכל אורך תהליך היצוא, כולל הגדלת כוחה של ההתארגנות מול הלקוחות בשווקי היצוא; והגדלת האמון בין החקלאים לבין היצואן.
עדכון תאריך הגשה לנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא – עד 31/05/18
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על דחיה בתאריך הגשת בקשות בהתאם לנוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018-2020;
קישור לנוהל (הנוהל לא שינוי):
משרד החקלאות החליט להקצות תקציב ייחודי של עד 10 מלש"ח להפעלה בשנים 2018 עד 2020, לטובת תמיכה בפיילוט להתאגדות חקלאים (50% מסך היצוא של אותו גידול) לשם העצמת יכולת הייצוא בגידולים מסוימים, תוך יצירת תנאים שיאפשרו הגדלת האמון בין החקלאי המגדל את התוצרת לבין היצואן המוכר את תוצרתו.
בקשות לתמיכה יש לשלוח export@moag.gov.il לא יאוחר מ 31/05/18.

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים