מרכז ההכשרות של תנועת המושבים נפתח! יום עיון ראשון בנושא ועדת הביקורת ככלי לניהול המושב התקיים השבוע

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור: "אחד התפקידים המשמעותיים של תנועת המושבים הוא להיות מרכז ידע בעבור ועדי וחברי המושבים. מרכז ההכשרות ייבנה שורה של קורסים, ימי עיון והשתלמויות הקשורים לכל רובד הניהול והחיים במושב, החוקים והתקנות ויעביר אותם לכלל חברי המושבים בכל רחבי הארץ באופן המקצועי ביותר"

תנועת המושבים פתחה השבוע את מרכז ההכשרות של התנועה. מרכז ההכשרות ירכז את ימי העיון, הקורסים והסמינרים של התנועה.

השבוע התקיים יום העיון הראשון בנושא ועדת הביקורת ככלי לניהול המושב במושב כפר טרומן. במסגרת יום העיון התקיימו הרצאות בנושא ועדת ביקורת באגודות השיתופיות, היחסים בין ועדות הביקורת בוועד המקומי ובאגודה, תרומתו של המבקר הפנימי לאגודה ועל חשבשבת ככלי מתקדם לניהול המושב.

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור פתח בדברים ואמר: "אחד התפקידים המשמעותיים של תנועת המושבים הוא להיות מרכז ידע בעבור ועדי וחברי המושבים. מרכז ההכשרות ייבנה שורה של קורסים, ימי עיון והשתלמויות הקשורים לכל רובד הניהול והחיים במושב, החוקים והתקנות ויעביר אותם לכלל חברי המושבים בכל רחבי הארץ באופן המקצועי ביותר".

יו"ר אגף הקרקעות של תנועת המושבים, עו"ד עמית יפרח אמר: "העברת המידע אל חברי המושבים בכל הדרכים האפשריות הינה אחת ממטרותיה של תנועת המושבים, מרכז הידע נכון שיהיה אצל חבר המושב ולא רק בהנהגת התנועה או המושב , אנו ממשיכים להעביר מידע בנושאי קרקעות ואגודות שיתופיות ובנושאי משק וחברה כל העת באזורים השונים. הכנס של ועדות הביקורת בא להעביר מסר חשוב למושבים כי הביקורת היא כלי ניהולי ממדרגה ראשונה ושימוש נכון בביקורת יכול לקדם תהליכים במושב".

מנהל מחלקת הפיקוח במשרד רשם האגודות השיתופיות, זרח יהב: "כל מערכת חייבת ביקורת. מאוד חשוב לדעת שהאחריות להגשת הדוחות הכספיים היא של האגודות עצמן ותפקיד ברית פיקוח היא לבדוק האם התמונה שהוצגה נכונה. הדוחות הכספיים משמשים בראש ובראשונה את חברי האגודה ואת הנושים וכל אגודה שיתופית חייבת למנות מבקר פנים. בניגוד לקיבוצים קיימת חובה במושבים לבחור בוועדת ביקורת. עם זאת במעט מהמושבים פועלת וועדת ביקורת כמו שצריך. הביקורת היא לא רק על ההנהלה אלא על כל ועדות המושב. יש לציין כי על חברי הביקורת חלה חובת הסודיות, יש לזכור כי מדובר בדיני נפשות".

עו״ד איתן מימוני, ממשרד עוה"ד מימוני-שלוש ושות' דיבר על היחסים בין ועדת הביקורת בוועד המקומי ובאגודה ואמר: "הוועד המקומי היה קיים מאז ומתמיד. ואם לא הרגשנו בו זה בגלל סעיף 91 שאומר שאם יש באותו מושב אגודה חקלאית הם יכהנו גם כחברי ועדה מקומית".

רו"ח יהודית קריסטל מברית פיקוח אמרה: "רצוי לכלול על סדר היום של אסיפה כללית שנתית של מושב דיון במדיניות המס של האגודה בכל שנה".

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים