דברי מאיר צור - פרויקט אלבומי המייסדים

 

חברות וחברים יקרים ,

ייעודה של תנועת המושבים לאורך שנותיה נמצא על ציר משותף, אשר בשנים האחרונות היטיבו החברים להגדירו: "שליחות לאומית שהיא זכות ".

בשנותיה הראשונות של תנועת המושבים, ימי ראשית ההתיישבות העובדת בארץ, ייעוד זה בא לידי ביטוי בהקמתם של עשרות מושבים, בהיאחזות בקרקע ובשותפות מלאה לבניין המדינה שבדרך. בהמשך, עם קום המדינה ,היוותה התנועה מנוף, מסד ובית למאות מושבי העולים אשר הוקמו מהנגב ועד הגליל לאורכה ולרוחבה של הארץ .

אנו מצדיעים לבני התנועה אשר קלטו והדריכו את המושבים עם הקמתם .

ברבות השנים היכו המושבים שורשים עמוקים באדמת הארץ. ההתיישבות הוותיקה וההתיישבות הצעירה מהווים עמוד תווך בחיי המדינה מתוך ערכים של אהבת האדם והאדמה ומחויבות לציונות, לשלום ולביטחון ברבדיו השונים .

סיפורם של המושבים החל לפני למעלה מתשעים שנה, תקופה שכמוה כהרף עין על דפי ההסטוריה ובכל זאת, רבים ההישגים ומגוונים. אדמות שהיו שממה אלפי שנים ,הפכו ליישובים פורחים, שטחים מעובדים לתפארת מהווים לא רק את פנינות הנוף של ארצנו אלא גם מקור לגאווה לאומית ולחקלאות ששמה יוצא למרחוק. כבר אמרנו: שליחות לאומית שהיא זכות ...

תנועת המושבים מבקשת להצדיע למייסדי המושבים ולהשמיע את סיפורם. מתוך מרחק הזמן מצאנו לנכון לעצור לרגע את מרוץ החיים, להתבונן לאחור, להכיר בדרך, להוקיר את שהלכו בה ראשונים והתוו לנו את ההמשך. מתוך העיסוק בדפי ההיסטוריה, המובאים בספר זה מפיהם של נציגי המושבים עצמם, המייסדים והדורות הבאים אחריהם, נזכיר לעצמנו שאין לקבל את הדברים כמובנים מאליהם. נשאב השראה וכוח להמשיך בדרכנו, לחלום ולהגשים. להתאים את המושב למציאות המשתנה שבה החקלאות אינה עיסוק היחיד או העיקרי ובכל זאת להישאר מחוברים בכל רמ"ח אברינו וערכינו לקרקע. תוך שמירה על החקלאות לדורות הבאים. שנדע לבנות את הפעילויות החדשות במושב בתיירות, באומנות ובשלל הרעיונות החדשים באופן המידתי התואם לרוח ולנוף המושב .

שנהיה לחברה וקהילה מאוחדת, חזקה ואוהבת עם אחריות הדדית. חברה ערכית המצמיחה נוער ערכי משפיע ותורם .

בברכה ,

מאיר צור

מזכ״ל תנועת המושבים

ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים