דברי הרב מנחם כהן - פרויקט אלבומי המייסדים


הציווי החמישי ב"עשרת הדברות" שעל לוחות הברית: "כבד את אביך ואת אמך", יש עמו משמעות מרחיבה-ערכית ומוסרית. הוא מצווה אותנו נוסף לכיבוד אלה שהביאו אותנו לעולם וגידלו אותנו, לכבד ולהוקיר ולספר לדור ולדורות גם את אלה שעמלו וטרחו לייסוד מושבים והתפתחותם מאז ימים ראשונים ועד לימינו אלה.

כשם שאנו מצווים לזכור ולהנציח את אבות המייסדים שהגו את רעיון מושב העובדים וקבעו את עקרונותיו, עלינו לכבד ולהוקיר את ממשיכי דרכם של בנים ובני בנים ואלה שבזכותם קמו וקמים מושבים חדשים בכל מרחבי ארצנו, שהם הערובה לקיום וחיזוק המרחב הכפרי תוך התמודדות עם חליפות העתים והשינויים החברתיים והכלכליים של העידן החדש. בספר המעשים הטובים של עם ישראל, רבים הם הדפים שרשמה תנועת המושבים, במפעל האדיר בתחיית הארץ ויישובה, ובכינון מדינת ישראל התפתחותה ובבניינה.

תנועת המושבים חוללה את אחת המהפכות החברתיות הגדולות, בתולדות עם ישראל. "החלוצים הראשונים" – אנשי העליות השנייה והשלישית סוללי הדרך של ההתיישבות בארץ ישראל, הניחו את היסודות להתיישבות המושבית וקבעו את עקרונותיה, הם מצאו שפה משותפת של אחדות המעשה עם "החלוצים האלמונים" התיישבות העולים מארצות אסיה ואפריקה ושרידי השואה, שעלו בהמוניהם בתהליך ההירואי של קיבוץ הגלויות עם קום המדינה, ליישב את מרחבי הנגב הריקים לכבוש את טרשי הגליל השוממים לבצר את גבולות המדינה להפוך את הרי יהודה לפרוזדור התיישבותי ובטחוני לירושלים בירת ישראל. כמו גם אלה שחלפו, הבנים ובני הבנים ואת כל אלה המתמודדים יום יום לקיום ולחיזוק המרחב הכפרי לכבוש את כל מרחביה השוממים של הארץ ולעשותם ישובים פורחים לתפארת מדינת ישראל ולתהילתה.

גישה זאת במפגש שבין אנשי המושב לבין העלייה החדשה, שהיתה ברובה עלייה של שומרי מסורת, לא גרמה לעימותים מיותרים והיא בין הגורמים המרכזיים לצמיחתה של תנועת המושבים לתנועה מובילה בהתיישבות העובדת. תנועה שחיי מורשת ישראל במושביה הן "גומת חן" בפניה של החברה הישראלית בכלל ושל ההתיישבות העובדת בפרט. התיישבות המושבית, הוכיחה ומוכיחה כי אפשר לקיים חיים משותפים ופוריים של בעלי השקפות עולם שונות ואורח חיים שונה תוך כיבוד הדדי ושילוב ערכי מורשת ומסורת בחיים הקהילתיים ובחיי היומיום המשותפים.

הערבות ההדדית של "ישראל ערבים זה לזה", הוא יסוד קיומנו כתנועה וכעם. בימים אלה, כאשר קרעים חברתיים ושסעים פוליטיים מאיימים על שלמות העם והמדינה, מצווים אנו לשמש מופת לא רק בתוך ביתנו-תנועתנו, עלינו להיות מורי דרך לרבים להסרת מחיצות ושבת אחים גם יחד.

תתברכו ממקור הברכות ויהי נעם ה' עליכם ומעשי ידיכם יכונן לשם לתפארת ולתהילה.

 

מנחם הכהן

רב תנועת המושבים

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים