חברים יקרים

תנועת המושבים בראשותי היא תנועה חקלאית, חברתית וערכית. הרואה בחזונה יצירת מרחב כפרי חדש המשלב בתוכו חקלאות, תיירות כפרית ועסקים קטנים, לצד חיי קהילה עשירים וזאת ברוח חזון המרחב הכפרי שהוגדר והוצג על ידינו.
בסיס קיומו ומימושו של חזון זה הוא בראש ובראשונה בהמשך עיבוד הקרקע החקלאית במושב ושמירת אופיו הכפרי ויחודו של המושב החקלאי וזאת לצד פיתוח פעילויות אחרות באופן מוסדר ומתוכנן.

 

כחלק מתפיסתי זו הקמנו בתנועת המושבים פורום חקלאות ארצי, המאחד את כל הגורמים החקלאיים בארץ ודן בסוגיות הבוערות בתחום החקלאות.  בנוסף חידשתי את שולחן החלב בתנועת המושבים  בכדי לשמור על הרפת המשפחתית,  מהלך שהוכיח עצמו היטב במאבק האחרון והתמניתי ליו"ר התאחדות חקלאי ישראל, שהפך משמעותי ומרכזי בחיינו כחקלאים ובני התיישבות.
אני ממשיך ופועל בקשת הנושאים שעל הפרק יחד עם נציגי המגדלים לרבות תכנון עתידו של המשק המשפחתי ושילוב הדור הצעיר במערך קבלת ההחלטות.
בשנה החולפת, בהמשך לפעולות אגף קרקעות לעיגון זכויותינו בקרקע התחלנו ביישום החלטות 979 ו-1101. אושרו הוראות האגף להחלטות אשר לאחר זמן רב מסדירות את זכויותינו בחלקת המגורים וקובעות לראשונה מסלול היוון לזכויות המגורים והפל"ח.
במקביל אנו לקראת סיום המו"מ מול המינהל בנוגע לנוסח חוזי החכירה לדורות אשר ייחתם עם האגודות והחברים.  בנוגע לקרקע החקלאית, ייצגנו את התנועות המושביות בועדת רוטקופף אשר בוחנת את מדיניות הקרקע החקלאית ואנו ממשיכים לפעול מול הועדה על מנת לשמר את משטר הנחלות הקיים ולעגן את זכותנו על הקרקע החקלאית.

תנועת הנוער שלנו, בני המושבים ,  ממשיכה להוות מקור גאווה לכולנו. 
השנה סיימו יותר מ1,500 חניכים את מסלולי ההכשרה של בני המושבים בסמינרי ט', שנערכו ביער שלנו, יער עזריקם.  בנוסף  פתחנו  שני מסלולים חדשים לשנת שירות בנוסף לגרעין עודד הוותיק,  מסלול אחד יאפשר לבנינו להתנדב  בפנימיות לנוער וילדים בסיכון ומסלול נוסף חברתי-חינוכי, יאפשר לבנינו להישאר בכור מחצבתם ולהתנדב בפעילות חינוכית בבתי הספר בהם הם עצמם גדלו והתחנכו, או בתי ספר אחרים, בהם יוכלו להעביר את ערכי תנועת הנוער של המרחב הכפרי לכלל התלמידים ובכך, בתקווה, לצרף עוד ועוד מעגלים, לפעילות תנועת הנוער הערכית שלנו. 
בנינו מערכת יחסי גומלין ועבודה טובים עם השותפים הטבעיים שלנו,  התנועה הקיבוצית, יתר תנועות ההתיישבות, מרכז המועצות והמועצות האזוריות.   מדובר בשותפות אסטרטגית, לצד חברות, מתוך הבנה שאת הסוגיות כבדות המשקל ניתן לקדם  רק יחדיו.

אני מאמין כי חוסנם הקהילתי של היישובים הוא שיבטיח את קיומו של המושב בצורה ערכית ומשמעותית בשנים הבאות ונותן משקל לפעילות אגף חברה וקהילה , בשיתוף עם היחידה לתרבות ומפעלי חינוך.

בשנה החולפת יצאה משלחת ייצוגית ראשונה למחנות ההשמדה ומשעולי התופת בפולין תחת הכותרת "תנועה במסע" – כאשר הדגש הושם על מנהיגות.  היתה זו חוויה ערכית ומטלטלת שעל כל יהודי, על אחת כמה וכמה, שגדל והתחנך במרחב הכפרי, לעבור בחייו.
משלחת נוספת תצא במהלך חודש מרץ וכבר מתכנסת במפגשי הכנה מקדימים.

תדמית ההתיישבות והחקלאות בציבור ובקרב מקבלי ההחלטות הוא נושא מורכב שהחלטתי לטפל בו במלוא כובד הראש.
בשנים האחרונות נוצר פער גדול בין תרומתה של ההתיישבות והחקלאות לבין תדמיתה בציבור. 
עלינו לפעול להכרה רבה יותר בחשיבותה של ההתיישבות ובתרומתה לשמירה על אדמות וגבולות המדינה לאורך השנים. המרחב הכפרי הוא נכס לאומי ממדרגה ראשונה וקיום מרחב כפרי חזק הוא אינטרס ביטחוני- כלכלי- חברתי - לאומי וחשוב להפנים זאת.


תנועת המושבים  ואנוכי עומדים לרשותכם בכל דבר וענין.
המשיכו לראות בנו כתובת מקצועית במגוון נושאי הליבה העומדים על סדר יומנו.

שלכם,

מאיר צור

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל.

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים