גלרית התנועה

 

"בצבע הדברים"

אגף חברה וקהילה - היחידה לתרבות ומפעלי חינוך

אגף חברה וקהילה

 

מנהל האגף: קובי שמואל

רכזת האגף: לירז רם 

 

      03-6086350

 

     קובי שמואל kobi@tmoshavim.org.il

     לירז רם     liraz@tmoshavim.org.il

 

 

אנו מאמינים כי החוסן הקהילתי של היישובים ויכולתם להמשיך את הצמיחה היישובית בראייה קהילתית משותפת הם אלה שיבטיחו את קיומו של המושב בצורה ערכית ומשמעותית בשנים הבאות. דווקא בשל השינויים המבניים, הדמוגרפיים והכלכליים ביישוב נודעת לתחום זה חשיבות יתרה. אגף חברה וקהילה עוסק במתן כלים לפיתוח מנהיגות קהילתית על מנת לסייע ליישובים בתחום זה מתוך ראייה מערכתית רחבה, אך בו בזמן גם בראייה ספציפית של כל יישוב ויישוב על פי צרכיו.

במסגרת תכנית העבודה באגף זה מתקיימות פעילויות מגוונות בשיתוף עם יתר אגפי התנועה:

 הכשרות בנושאי תרבות, קהילה וצמיחה דמוגרפית במועצות האזוריות לפעילים מהיישובים על פי הגדרת יעדים ייחודית לכל מועצה בפרוייקט.
 הכשרת רכזי קהילה אזוריים, ליווי בפיתוח מודל עבודתם במועצה וסיוע בתהליכי הטמעה ביישובים בהתאם.
 הכשרות מקצועיות בתחומים שונים לבעלי תפקידים במושבים והצמחתם כמנהיגים במרחב הכפרי (מזכירות, דירקטורים, פעילי תרבות ועוד).
 פורומים מקצועיים – התנועה כפלטפורמה: תנועת המושבים מאפשרת "שולחנות עגולים" ללמידת עמיתים והובלת סדר היום הקהילתי במרחב המושבים בתחומים שונים כגון: מנהלי ופעילי תרבות,  חינוך, נשים, ותיקים, ספורט, נוער, ספרנים, אמנים, ועוד.
 פעילות היחידה לתרבות ומפעלי חינוך – פעילות היחידה לתרבות הינה חלק מפעילות אגף חברה וקהילה ועוסקת בתרבות ככלי לפיתוח קהילתי. ניתן להתרשם מפעילות היחידה באופן מפורט בהמשך הדף.
 מפעלים ייחודיים:
o  מסע פולין  בראי מנהיגות ומחוייבות קהילתית במושבים - מידי שנה יוצאת משלחת מנהיגות של התנועה לפולין, כאשר המסע כולל תהליכי הכנה ותהליכי המשך להטמעת הנושא במועצות וביישובים.

 

 

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך

 

      משרד: 03-6086342/3 מען: 09-8988878

      נייד: 052-2742821


      tarbut@tmoshavim.org.il

 

 

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך מהווה גורם מקצועי בכל תחומי התרבות והעשייה הקהילתית ביישובי התנועה ופועלת מול היישובים והמועצות לקידום הנושא.
צוות היחידה עומד לרשותכם בתחומים מגוונים:

יעוץ וליווי ליישובים ולמועצות:
• חגי יובל ועליה על הקרקע: ליווי היישובים בתכנון חגי היובל בתהליך קהילתי מתוך ראייה אסטרטגית של צרכי היישוב, לצד ייעוץ והכוונה אל במאים ומפיקים הפועלים בהתיישבות.
• בניית תכנית שנתית: יישובים מוזמנים להסתייע בנו לבניית תכנית יישובית בדגשים על המטרות הקהילתיות של היישוב ויישומן דרך הפקת אירועי תרבות סביב חגי ישראל ומועדים שונים.
• מאגר מידע: ברשותנו מאגר אמנים, מפעילים, נותני שירותים וספקים בכל התחומים הקשורים לתרבות והפקה ביישוב. ניתן להסתייע בהמלצות והפניות בהתאם לצורך.
• חיבור בין מועצות ויישובים: היחידה לתרבות מהווה פלטפורמה לחיבור בין העוסקים בתחום ברמת היישוב והמועצה, ומעודדת יצירת קשר בלתי אמצעי בין שותפינו לדרך באמצעות ועדת היגוי לתרבות (פורום מנהלי מחלקות תרבות) ובאמצעות מועדון "תרבות בתנועה" שבו חברים למעלה מ- 600 פעילים מכל רחבי הארץ.

השתלמויות וסמינרים:

1. לרכזי ופעילי תרבות ונוער במושבים, מנהלי מחלקת תרבות במועצה האזורית ורכזי ותיקים בחודש פברואר.
2. לספרני המושבים ומנהלי הספריות האזוריות בחופשת חנוכה.
3. ימי עיון בודדים במהלך השנה – בנפרד לכל אחד משלושת המגזרים.
4. ימי עיון והעשרה – במשותף לפעילי תרבות, ספרנים ופורום אמני המושב והכפר במועצות האזוריות.
5. ימי עיון וחשיפת מופעים: מידי שנה בקיץ אנו מקיימים מרתון מופעים ביום מרוכז, המאפשר צפייה במבחר מופעים המתאימים ליישובים, כמו גם דיון מקצועי בנושאי תוכן רלוונטיים ובעיקר למידת עמיתים מהנה ומפרה.
6. ארכיונים – היחידה לתרבות מקשרת בין המושבים לבין הארגון הישראלי לארכיונאות ומידע וארגון הארכיונאים בהתיישבות, ויוזמת הכשרות ממוקדות תוכן של ארכיונאי המושבים בתנועה. אחת לשנה מתקיים קורס נאמני ארכיונאים במושבים, בשיתוף עם האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע וארגון הארכיונים בהתישבות. קורס זה נותן כלים יישומיים להקמת ארכיון בעל הכוונה לפעילות קהילתית במושבים.

פורום אמני המושבים:

הפורום עוסק בקידום, טיפוח וסיוע לאמנים במושבים ובכפרים בהצגת תערוכות, בימי יצירה והשתלמויות, הנחה ברכישת ציוד ועוד.
פרוייקטים מיוחדים: ייצוג ביומן התנועה, פיסול סביבתי בתחום המועצות האזוריות ובמושבים, סדנאות צילום, תערוכות יחיד או קבוצתיות בגלריה של התנועה, במועצות האזוריות ובמקומות ציבוריים נוספים.

פרוייקט "תרבות בתנועה", הכשרת פעילי תרבות מטעם התנועה:
הכשרה מקצועית ברמה המועצתית: קורס הכשרה מקצועית לפעילי תרבות למועצה אזורית נבחרת אחת בשנה, תוך איתור צרכים וקידום מיזמים ייחודיים למועצה הספציפית.
תהליכי הטמעה וליווי ועדות תרבות ברמה המועצתית ו/או יישובית: בכל מועצה שנבחרה תתקיים סדרת מפגשים עם פעילי התרבות מיישובי אותה המועצה.
מפגשים מחוזיים במועצה מארחת: מפגשים מקצועיים בנושאי תרבות, פנאי, קהילה ומה שביניהם. המפגשים פתוחים לכולם ומאפשרים היכרות ולמידת עמיתים של פעילים ממועצות שונות.

 

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים