אודות

רכזי שטח:

 

אורלי עמית - רכזת צפון

 054-2524555

 

  orli@tmoshavim.org.il

 

 

מאיר צפרירי - רכז דרום:

 053-8500936

 

 zmeir@tmoshavim.org.il

 

 

 

 

מחלקת השטח פועלת באמצעות רכזי השטח בכל מושבי התנועה ברחבי המדינה. תפקיד רכז השטח במושבים הוא הידוק הקשר בין תנועת המושבים לחברים בה, בנוסף ריכוז סוגיות המחייבות פתרון במושבים, בתחומים שונים, לפי הצורך החל בנושאי חקלאות , קרקע , תיירות כפרית , הסדרת שימושים חורגים וכלה בנושאי נוער ופעילות חברתית . הנושאים מדווחים ישירות להנהלת התנועה , על פי התחומים כנדרש ומטופליםבאגפים השונים .

הפעילות השוטפת של רכז השטח כוללת, בין השאר, פגישות עם נציגי וראשי המושבים, טיפול וליווי פרטני של האגודות בתחומים שונים, הבאת סוגיות שונות לראשי ומנהלי האגפים בתנועת המושבים, מתן מענה לבעיות שונות המתעוררות במושבים, תוך ביצוע מעקב פרטני אחר אופן הטיפול.

רכזי השטח הם אורלי עמית- רכזת הצפון ומאיר צפרירי- רכז הדרום.

בנוסף מתכנס פורום מזכירים ויו " ר ועדים אחת למספר חודשים הדן בסוגיות הבוערות שעל סדר היום החופף - הארצי והמגזרי ומשולבים בוהרצאות מקצועיות על פי הצורך ולפי דרישת השטח .

מפגשים אלו מעמיקים את הקשר בין הישובים עצמם ומהווים פלטפורמה להפריה הדדית בין החברים וקשר בלתי אמצעי עם נציגי התנועה והעומדבראשה .

אחת לשנה מתקיים סמינר ועדים ארצי שמוזמנים אליו ראשי הישובים , המועצות האזוריות ומובילי דעת קהל במרחב הכפרי ועוד . הסמינר מקנה ידעמקצועי נרחב במגוון נושאים ומהווה אתנחתא משגרת היום יום ובמה להעלאת תכנים ונושאים שונים .

הסמינר הקרוב יתקיים בתאריך 14-16.11 במלון המלך שלמה באילת. שריינו את התאריך !

 

 

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים