מדיניות משרד החקלאות ופיתוח הכפר

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שהחליף בשנת 1992 את המשרד הממשלתי שכונה בפשטות "משרד החקלאות", הוא הגוף האחראי על המרחב הכפרי בארץ. מטרות המשרד הן חקלאות מזינה, מיישבת ומקיימת, ובהתאם פועל המשרד להבטיח אספקת תוצרת חקלאית איכותית בכמות מספקת ובמחיר סביר; להגן על החי והצומח וכן על מקורות המים ועל הסביבה באופן כללי כך שגם הדורות הבאים יוכלו ליהנות מכל אלה; ולפתח את הפריפריה ואת המרחב הכפרי.

אגב, על פי הרשויות וכן על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "כפר" הוא ישוב שמתגוררים בו בין 60 ל- 2,000 בני אדם, אולם בפועל המונח מציין בעיקר ישובים ערביים, גם כאלה גדולים יותר, ואילו במגזר היהודי נהוג להשתמש ב"קיבוץ", "ישוב קהילתי" או "מושב" ו"מושבה".

יחידות המשרד

במשרד החקלאות ופיתוח הכפר למעלה מעשרים יחידות, האמונות כל אחת על נושא מסוים. כך, לדוגמה, יחידת היער והאילנות (המכונה גם "פקיד היערות") אחראית להתוות את המדיניות בנושא שמירה על היערות ועל העצים הפזורים במרחב העירוני. על פי החוק, חשוב לדעת, ישנה חובה לקבל אישור מפקיד היערות לפני כל כריתה או העברת עץ מוגן או בוגר.

יחידה אחרת נקראת שימור קרקע וניקוז, ומטרתה להגן על המשאבים השונים: קרקע, מים (הכוונה למים עיליים ולא למי תהום) וצמחיה טבעית. במסגרת זאת, מסייעת היחידה לחקלאים להשתמש בקרקע באופן נכון ויעיל ומספקת להם ידע חיוני וכלים שימושיים לשם כך.

הכשרת חקלאים מתבצעת גם על ידי שירות ההדרכה והמקצוע. יחידה זו שמה דגש מיוחד על הדרכה בתחומים שכלל הציבור ייצא מהם נשכר, כגון שימוש יעיל במיוחד במים (כולל מים מושבים או מליחים), שילוב טכנולוגיות חדישות, הפחתת הצורך בחומרי הדברה רעילים וקידום רפורמות התורמות לאיכות הסביבה.

יחידה חשובה נוספת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר הפועלת להגברת הידע של החקלאים היא החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה. חטיבה זו בוחנת באופן שוטף את הנעשה בשווקים החקלאיים בארץ ובעולם וחוקרת את המגמות המאפיינות אותם, ועל סמך מידע יקר ערך זה מפתחת מודלים כלכליים ודרכים אופטימאליות להתמודדות עם השינויים שמתרחשים כל הזמן בעולם. יחידה נוספת המנסה לצפות את העתיד ולהיערך אליו היא הרשות לתכנון שמטרתה היא הקצאה יעילה ואופטימאלית של המשאבים השונים הנדרשים לחקלאות. הרשות לתכנון מעניקה בנוסף למידע רב חשיבות גם סיוע פיננסי וליווי מקצועי לחקלאים במסגרת תוכנית פיתוח הכפר שנועדה לפתח את המרחב הכפרי ובה בעת לשמור על צביונו הייחודי.

גם המדען הראשי של המשרד מסייע לחקלאים להשתכלל כל הזמן כך שהתוצרת החקלאית תהיה האיכותית ביותר שיש ובנוסף תוצע לציבור הרחב במחיר תחרותי, ובמסגרת הרצון לפתח את החקלאות פועלת גם היחידה לזכויות מטפחים, האמונה על יצירת זנים חדשים של פירות, ירקות ועצי נוי.

המשרד אחראי גם על תחום הדיג, באמצעות היחידה לדיג וחקלאות מים. יחידה זו מנפיקה רישיונות דייג וכן אישורי ייבוא וייצוא, מעניקה שירות וטרינרי, עורכת מחקרים רלוונטיים, מבצעת אינטרודוקציה למיני דגים חדשים ובאופן כללי מפקחת על התחום ומקדמת אותו.

תוכנית פיתוח הכפר

אחת הפעולות של רשות התכנון היא כאמור הפעלת תוכנית פיתוח הכפר. במסגרת תוכנית זאת, מוקצים משאבים לחיזוק הקהילות הכפריות ולהרחבת תחומי הפעילות של המושבים ושאר היישובים במרחב הכפרי מתוך כוונה לחזק את הבסיס הכלכלי שלהם.

דגש מיוחד שמה רשות התכנון על סיוע ליצירת תוכניות אב ותוכניות מתאר שיספקו מענה לתמורות שחלו וחלות כל העת במרחב הכפרי ויאפשרו להתאים את מבנה היישובים למציאות הנוכחית.

 

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים