ניהול עסק משפחתי - איך הרפת תצליח?

מהם הקשיים הייחודיים המאיימים על רפתות משפחתיות , וכיצד ניתן להתמודד עם האתגרים של ניהול עסק משפחתי במציאות לא פשוטה זו ?

רפת משפחתית מציבה לבעליה אתגר מורכב מאוד , אפילו ביחס לניהול עסק משפחתי באופן כללי , וזאת לנוכח הקשיים הייחודיים הניצבים בפני הרפתות הקטנות . בישראל פועלות בין 700 ל - 800 רפתות משפחתיות , וחלק בלתי מבוטל מהן נמצא בסכנת סגירה מוחשית , שכן שולי הרווח מצומצמים כך שהרפתות מתקשות לפרנס את בעליהן .

ייעוץ לעסק משפחתי עשוי להיות פיתרון אפקטיבי למצוקות השונות שאיתן מתמודדים בעלי הרפתות המשפחתיות , ולסייע להם להפוך את העסק - שאותו בנו בזיעת אפם ובמו ידיהם - לרווחי ומתגמל מכל הבחינות .

הקשיים הייחודיים של הרפתות המשפחתיות

בישראל פועלות כאמור כ - 700 עד 800 רפתות משפחתיות , וזאת לאחר שכמה מאות רפתות כאלה נסגרו במהלך השנים האחרונות או אוחדו לכדי רפתות שיתופיות גדולות יחסית . רפתות אלה אחראיות על כשליש מתפוקת החלב בארץ , וכמו כל עסק משפחתי קטן המתמודד מול רשתות גדולות מאיימת עליהן סכנת התמוטטות .

בין הקשיים הייחודיים איתם מתמודדים בעלי רפתות משפחתיות :

מכסת חלב לא מספקת - לכל רפת בארץ נקבעת מכסה מקסימלית של חלב אותה היא יכולה למכור ( וזאת על מנת למנוע הצפה של השוק ויציאה מאיזון ). בחלק מהמקרים המכסה מונעת מהרפת למצות את כושר הייצור ומגבילה את ההכנסות , בעוד חלק מההוצאות הינן קבועות ועל כן הרווחיות נשחקת .

הוצאות קבועות גבוהות - לכל רפת ישנן הוצאות קבועות ( תחזוקה , וטרינר וכו '), ובאופן טבעי לרפתות משותפות קל יותר לספוג אותן ( לנוכח מספר הפרות הגדול יותר ) מאשר לרפתות המשפחתיות .

מחיר מטרה - המחיר אותן מקבלות הרפתות עבור החלב שמניבות הפרות נקבע בעיקר על סמך מחיר המטרה , אותו קובעת מועצת החלב . מחיר מטרה נמוך מדי פוגע בעיקר ברפתות הקטנות , המשפחתיות באופיין .

בנוסף מתמודדות כל הרפתות בארץ עם הנטייה ההולכת וגוברת של יותר ויותר ישראלים לעבור לתזונה טבעונית ועל כן הביקוש לחלב פוחת , כששוב , לרפתות משפחתיות קשה יותר להתמודד עם תמורות מבניות כגון אלה .

קושי אחר הוא  זה המאפיין ניהול עסק משפחתי באופן כללי: במקריםלאמעטיםסכסוכיםמשפחתייםאישייםמעיביםעלהתנהלותהעסק, ובמקריםאחריםחילוקידעותבנוגעלמדיניותהעסקיתפוגעיםבמרקםהמשפחתי, שמטבעוהואשברירי, והופךעודיותררגישלנוכחהקשייםהכלכלייםהמאפייניםרפתותמשפחתיותרבות.

איך מתמודדים עם הקשיים ?

ההתמודדות עם חלק מהקשיים הינה מערכתית , ובעזרת גופים הדואגים לאינטרסים של הרפתות השונות ובפרט אלה הקטנות והמשפחתיות - כאלה הם המאבקים למען הגדלת המכסות הנקבעות לרפתות אלה ולמען מחיר מטרה ריאלי .

עם הסוג השני של הקשיים , אלה שכאמור מאפיינים ניהול עסק משפחתי באשר הוא ומתעצמים לנוכח המציאות הלא פשוטה בה פועלות רפתות , כדאי להתמודד בעזרת ייעוץ לעסק משפחתי .

ייעוץ שכזה מספק לבני המשפחה הפעילים ברפת מבחר כלים אפקטיביים על מנת להבטיח את מיצוי הפוטנציאל של העסק ושמירה על שלום המשפחה גם יחד :

* כלים לניהול מקצועי של העסק - ניהול עסק משפחתי , במקרים רבים , סובל מהיעדר מיומנויות ניהוליות ועל כן רווחיותו נפגעת . תוך כדי תהליך הייעוץ זוכים בני המשפחה לכלים יקרי ערך שהופכים אותם למנהלים טובים הרבה יותר .

* כלים לתקשורת בונה בין בני המשפחה - על מנת שחילוקי דעות , אישיים או עסקיים , לא יהפכו לחבית חומר נפץ המסכנת את שלום המשפחה או את פעילותה של הרפת המשפחתית , יש להקנות לכל בני המשפחה כלים המבטיחים תקשורת בונה ואמון מלא בכל מצב ומצב .

* מציאת איזון בין האישי למשפחתי - פתרונות המבטיחים כי כל אחד מבני המשפחה יגיע למקום הטוב ביותר הן עבורו והן עבור העסק , בין אם במסגרת הרפת המשפחתית ובין אם באפיקים אחרים המתאימים לו יותר .

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים