לראשונה: תנועת המושבים קיימה השבוע כנס רפתנים מושביים ארצי: "שומרים על עתיד ענף החלב במושבים"

תנועת המושבים בשיתוף מועצת החלב והתאחדות מגדלי הבקר קיימה לראשונה כנס בנושא המשק המשפחתי בענף החלב. אל הכנס הגיעו כ- 150 רפתנים מכל רחבי הארץ. הכנס אשר היה בן יומיים דן בכל נושאי הענף לרבות שפכים ואיכות סביבה, חיזוק המשק המשפחתי והעברה בין דורית, עיסוקים לא חקלאיים כמקור הכנסה, פשיעה חקלאית ועתיד הרפת לאן?

במהלך הכנס ניתנה במה משמעותית לרפתנים באמצעות קיומם של שולחנות עגולים אשר דנו על כלל הנושאים במשק המשפחתי בענף החלב וכיצד מתמודדים עם האתגרים העומדים בפני הענף בשנים הקרובות.

בנוסף ניתנה הרצאה של מנכ"ל קבוצת תנובה, אייל מליס.

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור פתח את הכנס, לקח בו חלק ונכח בכולו .

מנכ"לית מועצת החלב, מיכל קראוס אמרה בכנס: ״מדובר בכנס חשוב לרפתנים במשק המשפחתי. בכנס עלו סוגיות מהותיות כמו האם יש זכות קיום לרפת קטנה ואיך מתמודדים עם ההשקעות הגדלות בכל תחום. אני רואה חשיבות גדולה למשק המשפחתי. על המשקים המושביים לגדול אם זה על ידי שותפויות או על ידי רכישת מכסה״. עוד הוסיפה קראוס: "לאור קריסת הרפתנים באירופה והקו החדש בארצות הברית של ביטול הסכמי סחר וחזרה למתן עדיפות לשוק המקומי, גם אצלנו קיימת חשיבות רבה בשמירה על התכנון בענף החלב ושמירה על המשק המשפחתי שהוא הבסיס לענף כולו.

מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר, אביתר דותן אמר: " הצלחת כנס מסוג זה נמדדת בעיני בדבר אחד - היכולת של משתתף להביע את דעתו מצד אחד לטעון ומצד שני להציע הצעות וזה מה שאכן קרה בכנס זה". דותן המשיך ואמר: "לקחתי מהכנס כמה נושאים אותם צריך לעלות בסולם סדר העדיפות ולטפל בהם במעשים. היה משמח לשמוע על אמירה מוחלטת לא לתת לשום מאבק בין המגזרים לחדור להתאחדות מגדלי הבקר ולשמר את כוחה הבלעדי לקראת הסכם חדש".

דותן הדגיש: "יש לנו שלוש מטרות עד ה- 1.1.2020 והן חתימה על הסכם ענפי חדש עם האוצר, פריצת דרך בתחום הזנה והורדת התשומות בתחום זה ואיחוד והתייעלות המערכות הענפי.

יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל הגיע למושב הסיכום של הכנס ואמר: "אחת המשימות המרכזיות שנטלתי על עצמי היא לשמור על המשק המשפחתי שלצערי הולך ונעלם - בראש ובראשונה עקב המדיניות הממשלתית, אבל לא רק. ככל שזה תלוי בי אמשיך להעמיד את צרכי המשק המשפחתי במרכז עשייתי הפרלמנטרית בתחום."

ח"כ איתן ברושי, יו"ר הלובי החקלאי הגיע לכנס ואמר: "אני מברך ומודה למאיר צור על ההזמנה להשתתף בכנס. אני מחויב ואעשה את הכל על מנת לשמור על המשק המשפחתי בכל הענפים. ענף הרפת הוא החלוץ שלפני החקלאות כולה, והוא הענף המרשים ביותר בהתפתחות שלו ונחשב למצליח בכל העולם, ובעל יציבות וודאות גבוהות יחסית. כחלק מהחקלאות כולה, מוטלת עלינו האחריות לפעול בתיאום ובשיתוף פעולה על מנת להבטיח את עתידן של ההתיישבות והחקלאות בישראל לעוד שנים רבות קדימה. אין לכך שום תחליף."

במהלך הכנס ניתנה הרצאה של מנכ״ל קבוצת תנובה, אייל מליס בנושא "תנובה לאן?" אשר אמר: ״בניגוד לשוק המזון, שוק החלב התאושש בשנה החולפת והראה צמיחה יפה. מוצרי החלב נותנים מענה לטרנד הבריאותי ואני צופה גידול נוסף של 3% בצריכת החלב בשנת 2017.״

טוטי בלוך, יו"ר שולחן החלב המושבי אמר: "יש להפוך את כנס הרפתנים למסורת. המשך התכנון, מחיר המטרה (הוגן), תקנות השפכים, דור ההמשך, עסקים נוספים במשק כל אלו ועוד הם נושאים שעלו ונדונו. גם למפגש בין הרפתנים ישנה חשיבות, שהרי לא בכל יום רפתן מבוסתן הגליל יושב עם רפתן מפדויים ולשניהם עניין ברור ומשותף והוא חיזוק מקור פרנסתם. זאת לצד נוכחותם של הבכירים ביותר בענף מעולם החקלאות.. לכנס יש תוצר של השולחנות העגולים שיפורסם בין הרפתנים. כולי תקווה לראות בשנה הבאה עוד רפתנים רבים".

במהלך הכנס ניתנה במה משמעותית לרפתנים באמצעות קיומם של שולחנות עגולים אשר דנו על כלל הנושאים במשק המשפחתי בענף החלב וכיצד מתמודדים עם האתגרים העומדים בפני הענף בשנים הקרובות . כ- 120 רפתנים השתתפו בעשרה שולחנות עגולים, כאשר בכל שולחן עלו סוגיות שונות כמו הסדרת המשק המשפחתי או המשק המשפחתי והקיבוצים – מנגנון מחיר שונה או מנגנון תמיכה שונה?

החשיבות של השולחנות העגולים היא רבה מכיוון שהיא גם נתנה לרפתנים להביע את דעתם באופן מסודר תוך רישום ההערות והתובנות השונות ובנוסף היא חשפה את הרהורי ליבם של הרפתנים המושביים כלפי בעיות הענף אל מול ראשי הענף שהיו נוכחים באולם.

יו"ר אגף המשק של תנועת המושבים, פלג אוריון שתפעל את השולחנות העגולים באמצעות רפתנים שנבחרו מבעוד מועד אמר "החשיבות של השולחנות העגולים היא רבה מכיוון שהיא גם נתנה לרפתנים להביע את דעתם באופן מסודר תוך רישום ההערות והתובנות השונות ובנוסף היא חשפה את דעותיהם של הרפתנים המושביים בעניין בעיות ענף החלב אל מול ראשי הענף שהיו נוכחים בכנס". עוד הוסיף אוריון "כל התובנות ומה שנרשם במחברות יעובד לכדי סיכום כולל ויוגש למזכיר תנועת המושבים, מאיר צור, למנכ"לית מועצת החלב, מיכל קראוס ומזכיר התאחדות מגדלי הבקר, אביתר דותן."

הפאנל הראשון במהלך הכנס היה בנושא "שפכים ואיכות סביבה ברפת" אותו הנחה יו"ר אגף המשק של תנועת המושבים, פלג אוריון שאמר: "בעיית השפכים ברמת המשק המשפחתי עדיין לא מוצתה. העלויות כפי שהן אמורות להיות לא יכולות להיות פתירות במבנה הנוכחי של המשקים החקלאיים כשהם פזורים במקומות שונים במושב. אוריון הוסיף: "היה ועלויות הטיפול בשפכים יכנסו לתוך מחיר המטרה אנו נימצא במצב שמחיר המטרה עולה ובשל כך אנו נתקשה להילחם בייבוא מארצות אירופה שבהן כל נושא הטיפול בשפכים לא מטופל וגם אינו עולה לחקלאי מאומה!".

בפאנל השתתף ד"ר הראל גל, ממונה טיפול מים וקולחין ברשות המים שסקר את המצב הנוכחי והסביר שעל הרפתות לעמוד בכללי רשות המים כפי שנקבעו. גל שהיה חבר בוועדה שהוקמה לנושא שפכי הרפתות הסביר שבשונה משאר המגזרים התעשייתיים, הכללים הוחלו על הרפתות שנתיים וחצי לאחר שאושרו והם נכנסו באופן מדורג: "רוב הרפתות מזרימות לביוב עומסים אורגנים גבוהים שעלולים ליצור בעיות בטיפול בשפכים ועלויות גבוהות למתקני הטיפול בשפכים"

פאנל נוסף היה בנושא חיזוק המשק המשפחתי והעברה בין דורית" אותו הנחה סמנכ"ל מועצת החלב, איציק שניידר שאמר: "רק אם נדע ללכת יחד ולהציג תוכנית רצינית שיש בה גם שמירה על המשק המשפחתי וגם בשורה לצרכן נוכל לבסס ולחזק את ענף החלב לעוד שנים רבות".

יו"ר אגף הקרקעות של תנועת המושבים, עו"ד עמית יפרח אשר השתתף פאנל אמר "העברה הבין דורית במשק החקלאי הינה מורכבת ומייצרת לא מעט אתגרים לבעל הנחלה שמתמודד עם הסוגיה, וכשמדובר במשק עם רפת פעילה על אחת כמה וכמה. אנו פועלים הן במישור הרגולטורי עם מועצת החלב לאפשר לבן הממשיך ברפת לקבל תוספת להגדלת המכסה, והן במישור שבין ההורים לבן הממשיך לייצר מערכת הסכמית מתאימה״

ד"ר תמר מלוא מדורות עסקים משפחתיים אמרה: "ילדים בוגרים מתיחסים לירושה כמו אהבה מתורגמת לשקלים ולכן כשנותנים באופן לא שווה הריב הוא לא בגלל הכסף אלא בגלל אי השוויון באהבה".

פאנל נוסף וחשוב שהתקיים היה בנושא עיסוקים לא חקלאיים כמקור הכנסה. את הפאנל הנחה יו"ר אגף המשק של תנועת המושבים, פלג אוריון.

שי דותן, מנהל תחום בכיר כלכלה כפרית ותיירות ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר אמר: "גיוון התעסוקות במושב הינו מנוע צמיחה של עסקים קטנים. עסקים אלה ותרומתם הכלכלית מסייעים לחקלאים להמשיך בפעילות החקלאית".

יו"ר אגף הקרקעות של תנועת המושבים, עו"ד עמית יפרח: ״אנו מנסים בכל העת לייצר החלטות אשר מאפשרות לבעל הנחלה לייצר הכנסה נוספת שאינה רק מהפעילות החקלאית. לאחרונה אושרה החלטה בנוגע לשימושים הנלווים שבהחלט נותנת גמישות נוספת הן במיקום של הפעילות והן בסוגי השימושים שבעל הנחלה יכול למקם מחוץ לחלקת המגורים, המסלול להסדרה ולהקמה של פעילות לא חקלאית רצופה בקשיים ואנו בליווי מתמיד מנסים ככל שניתן להקל על בעלי הנחלות״

פלג אברוצקי מעין כמונים אמר "אני מאוד אוהב את המשק המשפחתי שלנו. העסק שלנו זה דבר שמתפתח וגדל כל הזמן. התחלנו מגידול עופות. היינו על סף פשיטת רגל ודווקא המקום הנמוך הזה נתן לנו חוזק להקים עסק תיירותי. יש להבין כי עסק תיירותי זה שונה בתכלית מחקלאות , צריך לדעת לאן אתה נכנס".

רונית ניר, יועצת תיירות הוסיפה: "בכל מועצה יש רכז תיירות או עמותת תיירות שאליהם ניתן לפנות והם יכולים לנסות ולסייע בכמה מישורים. ישנה חממת תיירות , שם מצמידים לכם יועץ שילווה אתכם איך להפוך את הפנטזיה שלכם למשהו מהותי".

פאנל נוסף שהתקיים היה בנושא גניבות חקלאיות.

יו"ר אגף המשק של תנועת המושבים, פלג אוריון אמר במהלך הפאנל: "נושא הפשיעה החקלאית והפשיעה במרחב הכפרי כולו היא בעיה שלא ניתן לה פתרון עד כה. אין הקצאת משאבים למג"ב, כל נושא רכזי הביטחון השוטף ביישובים בטיפול מתמשך ועושה רושם שהמדינה מושכת ידה מלטפל בנושא ומשאירה את השטח לכוחות מצומצמים ולמתנדבים"

מפקד יחידת הפיצו"ח (היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות), רואי קליגר הסביר: "היחידה פועלת כמשלים כוח ליחידות מג"ב וזאת תוך זמינות 24 שעות לפעילות מבצעית . צוותי האכיפה של יחידת הפיצו"ח מביאים את הידע , היכולת המקצועית , האמצעים והביצועים בתחום בעלי החיים . ליחידת הפיצו"ח , זכיין ומכלאה על מנת לתת מענה לאחזקת בעלי חיים החשודים כגנובים וזאת עד לגמר זיהוי בעלי החיים והחזרתם לבעלים. היחידה שותפה למהלכים של טכנולוגיה וקידמה זאת במטרה לייעל יכולות בזיהוי גנוב. כמו כן היחידה שותפה לקידום סמכויות אשר יהוו יכולות נוספות להתמודדות עם בעלי חיים משוטטים . היחידה פועלת תוך שיתוף ותיאום עם כלל היוזמים, הפעילים והמסייעים בסביבה הכפרית".

מנהל המרחבים בהשומר החדש, אורי ספיר אמר: "כדי להצליח למגר את הפשיעה החקלאית אנחנו נדרשים לשנות תפיסות יסוד ולחזור לערכים של ערבות הדדית ואומץ אזרחי לצד אהבת הארץ. השערים הצהובים, הגדרות החשמליות החפירים ותעלות הנ.ט. סביב הישובים חייבים להיעלם. להיות עם חופשי בארצנו זה לא לגדר את עצמנו לדעת. החקלאים בישראל חייבים לחזור להיות קבוצה איכותית המהווה בהתנהגותה ובאורחות חייה יעד להזדהות של כלל אזרחי המדינה. הדרך ליעד זה רצופה בשמחה וחדוות עשיה ולא בבכי ותלונות".

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים