חדשות חקלאות ועוד

אם חקלאות כאן מולדת כאן
 • כנס "מציעים" - להקמתן של זירות מסחר דיגיטליות לממכר תוצרת חקלאית טרייה

 • הלנת עובדים זרים בחקלאות – דיון בולנת"ע

  סיכום מאת עו"ד עמית יפרח.

   

  למסמך המלא לחצו כאן 

 • אגרומשוב 2019

 • תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) התשע"ט 2019

  שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל פרסם את תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) התשע"ט 2019.
  התאריך האחרון להגשת בקשות לתוספת הוא: 9/6/19


  לקריאת התקנות לחץ כאן

 • יזמות קנביס רפואי - האירוע השנתי

 • מכירות בעולם החקלאות - מפגש שלא כדאי לפספס

 • פנייה לסיוע לחקלאי במצוקה

  אנו נדרשים בזאת לפנות אליכם בבקשה לסייע לחקלאי, מגדל ירקות, ממושב עמיעוז. שנקלע למצוקה גדולה.

  מצוקתו נובעת מכך שהוכנס למיכלי הדישון ב-70 דונם חממות לעגבניות השייכות לו, רובם לפני קטיף, חומר נגד עשבייה מסוג הייבר- X  שגרם לשריפת הגידולים כולם.

  הנזק הישיר והמיידי נאמד בסכום שהינו מעל ל-2 מליון ₪, שבעקבותיו נקלע החקלאי לחובות כבדים.

  בנוסף לכך, כידוע, חומר זה מעקר את הקרקע ואינו מאפשר שתילה מחדש, בשנים הקרובות.

  עקב כך, נכנס המגדל ל"מרה שחורה" עד כי מדובר בדיני נפשות וזאת בגלל אי יכולתו לפרנס את משפחתו.

  לאור האמור , נודה לכל מי שיתרום מכספו, ככל יכולתו, להצלת החקלאי ומשפחתו.

  לצורך העניין נפתח חשבון נאמנות בבנק הדואר (מס' בנק 09) שמספרו 27339250 בסניף 001.

  יבורך כל מי שייענה לבקשתנו זו.

   

  ב ב ר כ ה,

  אלי אהרון

  ארגון מגדלי הירקות

 • טיוטה להערות הציבור - תקנות המים הוראת שעה 2019

  בהתאם לכללי המים והתוספות שקבעה מועצת רשות המים העלנו טיוטה לתיקן לתקנות המים הקובע את אופן חלוקת התוספת.

  להלן קישור לטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (הוראת שעה), התשע"ט 2019

   

  https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Takanot_Maim_Draft.aspx

   

  הערות ניתן להגיש  עד ליום ד' בניסן התשע"ט (09/04/2019)

 • ראשי התאחדות חקלאי ישראל: ״דחיית הפקדון לעובדים הזרים לחקלאות היא הצלת אלפי משקים חקלאיים״

  ״אנחנו מברכים את שר האוצר, משה כחלון שלמרות שהופעלו עליו לחצים רבים, ראה את טובת החקלאות והחקלאים והבין את ההשלכות של הפקדון על אלפי משקים חקלאיים שיכלו להיסגר בגלל מס מיותר״

  שר האוצר, משה כחלון נענה לבקשת ראשי התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור ואבשלום (אבו) וילן וביקש משר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, חיים כץ ושר הפנים, אריה דרעי, מתוקף סמכותו, לדחות את הפקדון לעובדים הזרים לחקלאות.
  המשמעות של התקנות זה תשלום 516 ש"ח לעובד זר לחודש, וכ - 150 מיליון שקל בשנה מס מיותר על חשבון ציבור החקלאים. מדובר במס מיותר ומכביד על ציבור החקלאים ללא כל צורך, שכן עובד זר מגיע למדינת ישראל לתקופה זמנית של 5 שנים.

  ראשי התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור ואבשלום (אבו) וילן : ״ אנו מודים לשר האוצר, משה כחלון שהבין את ההשלכות על אלפי עשרות אלפי חקלאים שהיו אמורים לסגור את משקיהם כתוצאה מהמס המיותר הזה, דבר אשר היה מעלה את המחירים של המוצרים החקלאיים לצרכן. שר האוצר הציל אלפי משקים חקלאיים ומאות אלפי חקלאים״.


  כזכור, יו״ר ועדת העבודה והרווחה בכנסת, אלי אלאלוף אישר, בתמיכתו הגורפת של חבר הכנסת, יצחק וקנין, את הפקדון לעובדים זרים לחקלאות.
  דבר זה נוצר בעקבות הלחץ שהופעל מכך ששר העבודה התאילנדי הגיע לארץ במטרה לקדם את ההפקדה לעובדים הזרים, דבר אשר גרם אף ללחץ גדול בכל המערכת הממשלתית . הדבר כאמור נדחה על ידי שר האוצר, שהבין את חשיבות הנושא.

   

   

 • זכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המים

  מצורפת רשימת צרכני מים הזכאים לתמיכה וסכומי התמיכה בגין ייקור המים מההפקה הפרטית בהתאם לתיקון 27 לחוק המים, שהתקבל בכנסת בפברואר 2017.

  · סכומי התמיכה מחושבים על פי הסכם המשך להסכם המים הקודם משנת 2006, שנחתם בין משרדי האוצר, החקלאות, רשות המים והתאחדות חקלאי ישראל ביולי 2018.

  · בהתאם להסכם זה, צרכני מים חקלאיים של ההפקה הפרטית של מים למטרת חקלאות שפירים ומליחים, זכאים לתמיכה בגובה תוספת העלות שנגרמה להם בגין תיקון החוק, בקיזוז הוזלת המים המסופקים על ידי חברת מקורות לצרכנים להם מים גם ממקור זה, מוכפלת בשלוש.

  · לצרכני המים אשר בתחום הגליל העליון ומסומנים ברשימה בכוכבית, הזכאות מחושבת, בהתאם להסכם, על פי צריכות המים של שנת 2015 בלבד.

  יש 3 קבצים:

  1. רשימת צרכני מים הזכאים לתמיכה וסכומי התמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית.

  2. רשימת צרכני מים שאינם זכאים לתמיכה בגין ייקור המים בגין הוזלה גבוהה מהייקור (הסיבה מתוארת בקובץ), או שסף הזכאות נמוך מ- 10,000 ₪, סף שנקבע ע"י התאחדות החקלאים.

  3. פירוט צריכות בשנים 2015-2017 לכלל הצרכנים, נתוני רשות המים.

  · צרכנים אשר סבורים כי חלה טעות בנתוני הצריכה שלהם, יכולים לפנות לרשות המים לדני לביא, במייל : daniell@water.gov.il, נא להעביר אסמכתאות ולהיות ממוקדים: איזו שנה ומאיזה מקור מים .

  · צרכנים אשר סבורים כי חלה טעות בחישוב הזכאות, יכולים לפנות לאילנה דרור, התאחדות חקלאי ישראל, במייל: elana@iff.co.il או למחוז הרלוונטי של משרד החקלאות או לחנה טובי, משרד החקלאות, במייל: hanaT@moag.gov.il

  · בכל מקרה, שינויים בכמויות המים המהוות בסיס לחישוב התמיכה, יבוצעו רק לאחר קבלת אישור לשינוי מרשות המים.

  נוהל הגשת הבקשות לתמיכות הישירות ולמענקי ההשקעה, טרם פורסם ויופץ עם פרסומו הקרוב.

 • קורס בינלאומי ייחודי בתחום החקלאות המדייקת מטעם מכללת אחוה - והפעם בהולנד

  ביה"ס למדעים במכללה האקדמית אחוה פותח השנה קורס בינלאומי ייחודי, בתחום החקלאות המדייקת (אגרוטק), בהולנד.

  בשנים האחרונות עברה החקלאות שינויים רבים, החל מהגידול המסורתי, שהתמקד בייצור מזון בסיסי למשק הבית, ועד להפיכתו לתוצרת הנמכרת למרחקים.

  על-מנת לספק מענה לאתגרים אלו של המאה ה-21 פותחה החקלאות המדייקת, תחום הנועד להתמודד עם מציאות משתנה, כגון: שינויי אקלים, התחממות גלובלית, היעלמות משקעים ועוד.

  בשנים האחרונות הפכה הולנד למעצמה בתחום החקלאות המדייקת, ואף הגיעה למקום השלישי בעולם הייצוא חקלאי.

  במהלך הסמינר בהולנד יכירו המשתתפים פיתוחים וחידושים עולמיים בתחום האגרוטק, כמו: פיתוח זנים חדשים, השבחת זנים, שיטות גידול מתקדמות בחממות ובשדה, גידולים אורגניים, גידול פרחים, טכנולוגיות מתקדמות בחקלאות.

 • התנועה בשטח: תנועת המושבים קיימה אתמול סיור מקצועי במושבים ברמת הגולן

  מזכ״ל תנועת המושבים, מאיר צור: ״אנחנו כאן בשביל לעזור לכם לקדם נושאים אל מול המנהל, בקרקעות, בחקלאות, בפעילות הלא חקלאית, בנוער ובקהילה. אנחנו רואים ברמת הגולן את הפריפריה הרחוקה. האתגרים בפריפריה הם יותר משמעותיים ולכן אנחנו כאן לעזור ולתת מעטפת ועזרה״

  תנועת המושבים קיימה אתמול סיור מקצועי במושבים ברמת הגולן. בסיור לקחו חלק הנהלת תנועת המושבים בראשותו של מאיר צור, נציגי המועצה וראש המועצה, אלי מלכה, ראשי ומזכירי מושבים ונציגים מהחטיבה להתיישבות. הסיור היה במושבים רמות, מעלה גמלא, כנף ואניעם.

    

   

   

   

   

 • יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ כבל סגר את הישיבה על תקנות התוספת למכסות החלב לאחר שמשרד החקלאות סירב לדון בהצעת פשרה של מועצת החלב

  יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל, החליט היום לסגור את ישיבת ועדת הכלכלה שהתכנסה לאשר את תקנות תכנון משק החלב, העוסקת במדיניות הפיתוח של ענפי הבקר והצאן לשנת 2017. התקנות נועדו לקבוע את ההסדרים לפיהם יחולקו תוספות מכסות החלב ליצרנים קיימים וליצרנים חדשים בענף. לפי ההצעה בתקנות, לענף הבקר תתווסף מכסה של 64 מיליון ליטר, וחלוקתה תהייה בהתאם לחלוקת המקובלת בענף – 42% למגזר המושבי ו-58% למגזר הקיבוצי. המחלוקת הייתה באשר לחלוקת התוספת בין היצרנים במגזר המושבי, כאשר משרד החקלאות רצה בתחילה לתת את כל התוספת ליצרנים קטנים, המייצרים מתחת ל-700 אלף ליטר, והסכים לחלוקה של 85% מהתוספת ליצרנים קטנים ו-15% ליצרנים הגדולים המייצרים מעל 900 אלף ליטר. במועצת החלב ובהתאחדות מגדלי הבקר ביקשו לשנות את היחס ולתת רק 76% מהתוספת ליצרנים הקטנים ו-24% ליצרנים הגדולים.

 • דף מסרים – מאבק החקלאים – תקציב המדינה 2017-8 שמים את החקלאות על סדר היום הלאומי!

  לקריאה לחצו כאן

  *עודכן ב29.11.2016 

 • מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור ביום עיון על ענף החלב: "נשמור על ענף החלב ועל המשק המשפחתי בענף"

  התאחדות מגדלי הבקר קיימה יום עיון בנושא השירותים הניתנים לרפת וקיימה דיון ענפי על עתיד ענף הרפת. ליום העיון הוזמן מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור.

  במהלך הרצאתו דיווח צור על המו"מ המתקיים כיום עם המדינה, בעיקר לקראת חוק ההסדרים הקרב ובא. צור אמר: "תמורת ביטול המכסות בחלב, האוצר מוכן לתת הכל. אנחנו לא ניתן יד לביטול מכסות החלב. הוא משמעותי למרחב הכפרי בגלל הרפתנים, להחזקת שטחים גדולים, זו תעשיה של עולם במלואו. זה הענף הכי מסודר ולכן יש לשמור על הענף הזה ואסור לפרק אותו".

  צור ייעץ לרפתנים להכין תכנית מגירה כדי לשמור על המשק המשפחתי לטווח הארוך.

  יו"ר התאחדות מגדלי הבקר, אביתר דותן: "עתיד הענף בידיו וביכולותיו לבנות תכנית ארוכת טווח בהסכמה גדולה".

  במהלך הכנס ניתנה אף הרצאה מרתקת על ידי לירון תמיר, כלכלן מועצת החלב.

 • למעלה מ-2000 מפגינים הגיעו היום לעצרת התמיכה של מגדלי הביצים במושב אביבים, על גדר המערכת שבגבול לבנון

  מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור :

  ״אנחנו נמצאים כאן היום מול מעוז החיזבאללה בגלל שאנחנו משדרים מלחמה, אבל מסוג אחר. מלחמה על הבית, על הפרנסה של כ-2800 לולנים. אבל המקום הוא גם סימלי- אנחנו, החקלאים שומרים על גבולות המדינה, השדות שלנו הם הביטחון הקיומי וגם הביטחון התזונתי של כל אזרחי המדינה .

  אסור לנו לתת יד לרפורמה שתפגע בפרנסה של אלפים מתושבי האזור ובני משפחותיהם, אסור לנו להסכים להיכנס למעגל אבטלה כי אין עוד מקורות פרנסה כאן וגם אין עוד חקלאות אחרת. על מדינת ישראל להשכיל ולהבין כי משק שנסגר לא ייפתח עוד בשנית . וכי המדינה להפקיר את פרנסתם של אלפי משפחות על גבול הצפון .

  מקריבים את אנשי גבול הצפון על מזבח פער התיווך כאשר הם אינם אשמים בו .

  מה עוד, ייבוא לא יפתור את המצב ויביא להורדת מחירים לצרכן. יבוא לא רק שלא יוזיל אלא לטווח הארוך, מדינת ישראל תהיה תלויה ביבוא וההשלכות יהיו ברורות במלחמה הבאה או בחרמות הבאים שיושתו על מדינת ישראל״ .


 • אות לקט ישראל ניתן השבוע למזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל על תרומתם של חקלאי ישראל בפעילות הארגון

  באירוע ההתרמה השנתי של ארגון לקט ישראל שהתקיים השבוע באווניו שבקריית שדה התעופה העניק ג'וזף גיטלר, היו " ר והמייסד של לקט ישראל וגידי ברוך, מנכ " ל לקט ישראל אות מיוחד מזכ " ל תנועת המושבים ויו " ר התאחדות חקלאי ישראל, למאיר צור על תרומתם של חקלאי ישראל בפעילות הארגון .

 • תנועת המושבים בוועידת סוף שנה של ברית פיקוח: "יש לחזק את הקואופרציה ואת שיתוף הפעולה בין החקלאים למען הצלחת החקלאות"

  ברית פיקוח קיימה אמש את "ועידת סוף שנה 2015" באווניו שבקריית שדה התעופה. הועידה הייתה ועידה משותפת לתנועת המושבים ולתנועה הקיבוצית. 

 • התאחדות האיכרים מחזיקה את ציבור החקלאים כבני ערובה ע"י ההסכם הקיבוצי בענף החקלאות

  חקלאי הערבה פנו השבוע לבית הדין הארצי לעבודה באמצעות משרד עוה"ד הרצוג פוקס נאמן בבקשה להורות על ביטול הרישום של הסכם הקיבוצי שנחתם בענף החקלאות מאחר שהוא מנוגד לדין, לוקה בסתירות מהותיות ובהטעיית הציבור. הפנייה לבית הדין נובעת מהתנהלות שלא בתום לב של התאחדות האיכרים, בראשות הנשיא דובי אמיתי וההסתדרות החדשה.

 • תגובת התאחדות חקלאי ישראל על ההפגנה שהתקיימה היום מול ביתו של שר האוצר, משה כחלון

  ראשי התאחדות חקלאי ישראל מגיבים על ההפגנה של קומץ החקלאים שהתקיימה היום מול ביתו של שר האוצר, משה כחלון. 

 • תשלום אגרות לעובדים זרים

  התאחדות חקלאי ישראל מנהלת מזה תקופה משא ומתן עם אגף התקציבים באוצר על הקטנת אגרת הבקשה ואף על ביטולה. הדבר אינו תקף לגבי התשלום הנוכחי אותו תוכלו לשלם עד תאריך 17.11.2015 באתר האינטרנט ב- 18 תשלומים. לא יהיו הארכות נוספות.

 • ועידת ישראל לגינון ה - 2

 • וועידת ישראל לגינון ה-2

  תנועת המושבים מתכבדת להזמינך לוועידת ישראל לגינון ה-2- אירוע הפסגה של ענף הגינון בישראל,  אשר תתקיים ביום ד', 26 באוגוסט 2015, במרכז הקונגרסים היוקרתי,  AVENUE , שבקריית שדה התעופה. 

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

 • |
 • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
 • |
 • מונסייט בניית אתרים