הוראות מעבר

הוראות מעבר קריטריונים לאישור מגרשים בהרחבה

 

ביום 28.01.2005 התקבלה החלטה מס' 1302 על ידי הנהלת מינהל מקרקעי ישראל בנושא קריטריונים לאישור מגרשים בהרחבה בשטח של מעל 350 מ"ר במרכז הארץ.

 

הרקע להחלטה:
סעיף 3 להחלטת מועצה 959 קובע, כי גודל מגרשים בתכנית בניה למגורים במרכז הארץ יהיה עד 350 מ"ר.
לאור העובדה, כי עד להחלטת המועצה הנ"ל, ניתן היה לתכנן מגרשים בשטח 500 מ"ר, נדרש לקבוע הוראות מעבר לתכניות, אשר הוחל בהכנתן טרם נכנסה לתוקפה החלטת המועצה 959.


הנהלת המינהל קבעה כלהלן:
הנהלת המינהל החליטה על הקריטריונים שלהלן (שהינם חלופיים ואינם מצטברים), על בסיסם ניתן יהיה לאשר, במקרים הנדרשים, תכניות, בהן גודל המגרשים עולה על 350 מ"ר (ועד 500 מ"ר), במרכז הארץ:
1. שלב תכנוני – קליטת התכנית בועדה המחוזית (הודעת לשכת התכנון של הועדה המחוזית בכתב על קליטת התכנית ועל נכונותה לקיים דיון להפקדתה).


2. נסיבות חיצוניות - דרישות שהועלו במהלך הכנת התכנית ע"י גורמים חיצוניים, לשינוי התכנית, אשר     גרמו להליך תכנוני ארוך וממושך, מעל הממוצע לתכנית כנ"ל – בכפוף לאישור אדריכל המחוז.

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים