חדשות

 • התנאים לכינוס אסיפה כללית בהשתתפות מעל 50 איש - עדכון נוסף בנושא כינוס אסיפות כלליות לאור המגבלות שנקבעו בתקנות שעת חירום בעניין נגיף הקורונה

  עו"ד מיכל בוסל

  הכותבת הינה מנהלת אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים.

   

  בהנחיות הרשם שניתנו ביום 15.3.20, ניתן, בין היתר, מענה נקודתי להארכת כהונת וועד ההנהלה, כך שבימים אלה אין צורך לכנס אסיפות לצורך קיום בחירות.

  בהמשך להליך הסרת המגבלות והשבת המשק בהדרגה לפעילות סדירה בשל נגיף הקורונה, משרד רשם האגודות השיתופיות פירסם ביום 15.6.2020 עדכון נוסף להנחיותיו הקודמות בעניין כינוס אסיפות כלליות בתקופה זו.

  עמדת רשם האגודות היא כי גם כעת, על אף ההקלות שניתנו, יש להימנע ככל האפשר מכינוס אסיפה כללית . כלל שהנושאים העולים לדיון ולהכרעת האסיפה הכללית הינם מן הסוג הסובל דיחוי, יש להעדיף אפשרות זו.

 • עדכון בנושא כינוס אסיפות כלליות לאור המגבלות שנקבעו בעקבות נגיף הקורונה

 • עדכון בנושא כינוס אסיפות כלליות לאור המגבלות שנקבעו בתקנות שעת חירום בעניין נגיף הקורונה

  עו"ד מיכל בוסל

  הכותבת הינה מנהלת אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים

   

  לאור ההגבלות שהוטלו על המשק למניעת התפשטות נגיף הקורונה, ובהמשך להליך הסרת המגבלות והשבת המשק בהדרגה לפעילות סדירה, משרד רשם האגודות השיתופיות פירסם ביום 24.5.2020 עדכון להנחיותיו בעניין כינוס אסיפות כלליות בתקופה זו:

   

  על פי הנחיות משרד הרשם, בעת הזו, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות, אין מניעה לפעול לכינוס אסיפה כללית בשטח פתוח ולקיום הצבעה בהתאם להוראות תיקון מס' 17 לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראות שעה), תש"ף-2020, אשר במסגרתו נקבע כי מותרת התקהלות בשטח פתוח בהשתתפות עד 50 איש, העוטים מסיכות, תוך שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, למעט בין אנשים הגרים באותו מקום ותוך הקפדה על היגיינה וחיטוי.

   

  על אף האמור, משרד הרשם ממליץ להמשיך לכנס אסיפות כלליות באופן מקוון, ככל שניתן.

   

  זאת ועוד, משרד הרשם מציין כי יש לעקוב אחר הוראות משרד הבריאות בעניין, משום שהכללים החלים על התכנסויות ציבוריות יחולו על גם קיום אסיפות. כך למשל, אם יוחלט כי ניתן להתכנס גם בתוך מבנה – הנ"ל יחול גם לעניין אסיפות .

   

 • סוגיית איחוד עוסקים בהתיישבות העובדת פעימה שלישית

 • סכסוך הנוגע לחברות באגודה שיתופית הוא עניין פנימי שיש לדון בו במסגרת הליך בוררות ולא בבית משפט

  עו"ד מיכל בוסל

  הכותבת הינה מנהלת אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים

   

  בית המשפט פסק לראשונה כי סכסוך הנוגע לחברות באגודה שיתופית הוא עניין פנימי שיש לדון בו במסגרת הליך בוררות. עם זאת, באפשרותו של צד המבקש לקיים את הדיון בסכסוך בבימ"ש להצביע על כך שמדובר, בנסיבות המקרה, בעניין חוקתי (בין אם במובנו הרחב ובין אם במובנו הצר), שאינו מתאים להידון בבוררות.

  פסק דין חדש של בית המשפט העליון, אשר ניתן בשבוע שעבר (3.5.2020), עוסק בשאלה עקרונית שטרם הוכרעה בפסיקה – האם הפסקת חברות של אדם באגודה שיתופית או אי-קבלתו לחברות בה היא עניין "פנימי", אשר ניתן לדון בו במסגרת הליך בוררות, או שמא מדובר בעניין "חוקתי", אשר אין מקום לבררו אלא בערכאה שיפוטית.

 • איתור מועמדים לתפקיד רשם האגודות השיתופיות

 • החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מס' 4790 בעניין הקפאת מועדים ו/או הארכת מועדים נוכח מגפת הקורונה

 • כינוס אסיפות כלליות לאור המגבלות שנקבעו בתקנות שעת חירום בעניין נגיף הקורונה

 • הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים - הוראת שעה למשבר מגפת הקורונה

 • מזכ״ל תנועת המושבים למנהל הרשות לאכיפה ברשות מקרקעין: ״דווקא עתה, כשהמשק הישראלי מצוי במצב חירום נוכח התפשטות וירוס הקורונה ומעסיקים במשרדים הממשלתיים רק עובדים חיוניים, אנשי האוצר יורדים לשטח ומצלמים משקים לצורך סקר של מינהל התכנון במסגרת תיקון 116״

  מזכ״ל תנועת המושבים, עו״ד עמית יפרח פנה היום למנהל הרשות לאכיפה ברשות למקרקעין במשרד האוצר, אבי כהן בנושא אכיפת דיני התכנון והבנייה במהלך מצב החירום נוכח וירוס הקורונה. 

  יפרח אומר: ״הגיעו לידי פניות של חברים לפיהם גורמים המציגים את עצמם כאנשי משרד האוצר מסתובבים בכפר ידידיה ומצלמים את חלקות ב' של המשקים לצורך סקר של מינהל התכנון במסגרת תיקון 116 הנ"ל. לא מובן ואף תמוה בעיני מדוע נערכים סקרים ובדיקות של מנהל התכנון דווקא בימים קשים אלה, בהם המשק הישראלי מצוי במצב חירום נוכח התפשטות וירוס הקורונה״.

 • הנחיות רשם האגודות השיתופיות בעניין כינוס רשויות האגודה נוכח ההגבלות החדשות למניעת התפשטות נגיף הקורונה

  לאור ההגבלות החדשות למניעת התפשטות נגיף הקורונה, האוסרות על התכנסויות של מעל ל-10 אנשים בחלל אחד, סגן רשם האגודות השיתופיות פרסם בתחילת השבוע (15.3.2020) את הנחיות המשרד לעניין כינוס רשויות האגודה.

  הנחיות הרשם מתייחסות לכינוס אסיפות כלליות, ישיבות ועד והצבעות חשאיות.

 • מחזקים את שיתוף הפעולה עם קק״ל

  קיימתי היום ישיבת עבודה ראשונה בתנועה עם יו״ר קק״ל, דני עטר.
  במהלך הפגישה שוחחנו על האתגרים(קורונה ובטחון מזון) שניצבים בפני המרחב הכפרי בקשת הנושאים שבממשק בין קק״ל להתיישבות ועל הערכות המשותפת לקראתם.

  קק״ל הינה שותפה מרכזית בהתיישבות ואנו נמשיך לעבוד יחד לקידום סדר יומו של המרחב כפרי.

   

   

   

 • נפרדים מרשם האגודות השיתופיות: ״מודים לך על פועלך למען המושבים לאורך השנים״

  השבוע התקיים טקס פרידה מרשם האגודות השיתופיות, מירון הכהן במעמד שר הכלכלה אלי כהן, מנכ״ל משרד הכלכלה שי רינסקי ומזכ״ל תנועת המושבים, עמית יפרח.

  מזכ״ל תנועת המושבים, עמית יפרח הודה למירון על תקופתו כרשם האגודות והרגולטור של אגודות המושבים: ״אני מודה לך בשם תנועת המושבים וחברי המושבים, על שיתוף הפעולה לאורך השנים וקידום יחד נושאים רבים בחיי האגודה השיתופית. האגודה השיתופית הינה אבן יסוד בהתיישבות בכלל ובמושבים בפרט ועוד משימות רבות לפנינו לחיזוקה וביסוסה. אנו מאחלים לך הצלחה בהמשך״.

   

   

   

 • בית המשפט העליון אישר פשרה המבטלת את החלטת המחוזי בנוגע להעברת זכויות למי שנפסל לחברות לאגודה במושב ציפורי

    מאת: עו"ד עמית יפרח

  ב 7/7/19  אישרו שופטי בית המשפט העליון פשרה  אשר קיבלה תוקף של פסק דין שנחתמה בין מושב ציפורי לבין בעל נחלה שרכש נחלה במושב לא התקבל לחברות באגודה ובית המשפט המחוזי אישר העברת זכויות ללא אישור המושב. לפי ההסכם, בעל הנחלה יתקבל כחבר באגודה השיתופית ומנגד יבוטל פסק דין של בית המשפט המחוזי בנצרת. תנועת המושבים הצטרפה להליך בעליון מיד עם קבלת פסק הדין במחוזי ופעלה יחד עם האגודה לביטול פסק הדין ואישור הסכם הפשרה.

   

 • השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תש”פ 2019 – 2020

 • החלטת רמ"י 1523 - הזכות להתחשבונות

 • יישום החלטות רשות מקרקעי ישראל

  הועדה הבין מושבית של התנועות המושביות אירחה השבוע את עו"ד גלית ויטנברג, מנהלת האגף לשימושים חקלאיים ברשות מקרקעי ישראל לדיון משותף ומעניין שמהותו חיזוק הקשר בין האגף החקלאי לבין המגזר המושבי בעובדה מול המושבים ביישום החלטות רשות מקרקעי ישראל.

  מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור: נפעל יחד ליישום החלטות המנהל".

 • הנחלה בעידן החדש

 • "בונים על הכפר" - הנושאים הבוערים בתחום הנדל״ן במרחב הכפרי

  תנועת המושבים מציגה בפניכם תוכנית חדשה בהנחייתו של יו"ר אגף הקרקעות של תנועת המושבים, עו"ד עמית יפרח בערוץ הנדל״ן של ישראל, ״בונים על הכפר״ - פרוייקט משותף עם השמאית נחמה בוגין.

  התוכנית תעסוק בנושאים הבוערים בתחום הנדל״ן במרחב הכפרי .

  הפעם תעסוק התוכנית בכדאיות הכלכלית בבניית מתקני חשמל סולאריים ובהערכות המושבים ליישום החלטות רשות מקרקעי ישראל.

  לצפייה בתוכנית לחצו כאן

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

 • |
 • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
 • |
 • מונסייט בניית אתרים