חדשות

 • ממשיכים לטפל בסוגיית 116!

  שר המשפטים, אבי ניסנקורן כינס ערב ראש השנה את ראשי המרחב הכפרי- מזכ״ל תנועת המושבים, עו״ד עמית יפרח, יו״ר מרכז המועצות האזוריות, שי חג׳ג׳ וראש המועצה האזורית גזר, רותם ידלין יחד עם הגורמים המקצועיים במשרד- המשנה ליועמ״ש של הממשלה, ארז קמינץ, מנכ״ל רמ״י עדיאל שמרון ויועמ״ש רמ״י, מניה לייקין לדון בנושא סוגיית 116, השימושים החורגים במושבים.
 • הנחיות רשם האגודות השיתופיות להתנהלות בתקופת הסגר - חגי תשרי

 • הנחיות רשם האגודות בנושא ניהול האגודות תחת "שגרת קורונה"

 • תנועת המושבים לשר הפנים: ״על הותמ״ל להתרכז רק בהתחדשות עירונית והמגזר הערבי והחרדי. בשום פנים ואופן לא על חשבון קרקעות חקלאיות״

  מזכ״ל תנועת המושבים, עו״ד עמית יפרח התבטא היום על כוונת שר הפנים, אריה דרעי להביא את חוק הותמ״ל להארכה במסגרת החלטת ממשלה  : ״יש להחריג את השטחים החקלאיים מחוק הותמ״ל. שר הפנים טועה בהבאת הותמ״ל בנוסח הקיים להארכה. הנתונים העולים כעת  לגבי היקף המלאי התכנוני הקיים כתוצאה מחמש שנות הותמ״ל מחזקים את עמדתנו כי הותמ״ל במתכונתו הנוכחית סיים את תפקידו וכעת עליו להתרכז בהתחדשות העירונית והמגזר הערבי ולהגביר באופן משמעותי את הבינוי במקומות הללו ולהפסיק לאלתר תוכניות על קרקעות חקלאיות. זו גם הסיבה שהגשנו  יחד עם התנועה הקיבוצית ומרכז המועצות האזוריות פניה לפני עתירה לבג״צ בכדי למנוע את הארכת החוק שאמורה לעלות לאישור הממשלה״.
 • הערות תנועת המושבים לתזכיר חוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור - 2020

 • התנאים לכינוס אסיפה כללית בהשתתפות מעל 50 איש - עדכון נוסף בנושא כינוס אסיפות כלליות לאור המגבלות שנקבעו בתקנות שעת חירום בעניין נגיף הקורונה

  עו"ד מיכל בוסל

  הכותבת הינה מנהלת אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים.

   

  בהנחיות הרשם שניתנו ביום 15.3.20, ניתן, בין היתר, מענה נקודתי להארכת כהונת וועד ההנהלה, כך שבימים אלה אין צורך לכנס אסיפות לצורך קיום בחירות.

  בהמשך להליך הסרת המגבלות והשבת המשק בהדרגה לפעילות סדירה בשל נגיף הקורונה, משרד רשם האגודות השיתופיות פירסם ביום 15.6.2020 עדכון נוסף להנחיותיו הקודמות בעניין כינוס אסיפות כלליות בתקופה זו.

  עמדת רשם האגודות היא כי גם כעת, על אף ההקלות שניתנו, יש להימנע ככל האפשר מכינוס אסיפה כללית . כלל שהנושאים העולים לדיון ולהכרעת האסיפה הכללית הינם מן הסוג הסובל דיחוי, יש להעדיף אפשרות זו.

 • עדכון בנושא כינוס אסיפות כלליות לאור המגבלות שנקבעו בתקנות שעת חירום בעניין נגיף הקורונה

  עו"ד מיכל בוסל

  הכותבת הינה מנהלת אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים

   

  לאור ההגבלות שהוטלו על המשק למניעת התפשטות נגיף הקורונה, ובהמשך להליך הסרת המגבלות והשבת המשק בהדרגה לפעילות סדירה, משרד רשם האגודות השיתופיות פירסם ביום 24.5.2020 עדכון להנחיותיו בעניין כינוס אסיפות כלליות בתקופה זו:

   

  על פי הנחיות משרד הרשם, בעת הזו, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות, אין מניעה לפעול לכינוס אסיפה כללית בשטח פתוח ולקיום הצבעה בהתאם להוראות תיקון מס' 17 לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראות שעה), תש"ף-2020, אשר במסגרתו נקבע כי מותרת התקהלות בשטח פתוח בהשתתפות עד 50 איש, העוטים מסיכות, תוך שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, למעט בין אנשים הגרים באותו מקום ותוך הקפדה על היגיינה וחיטוי.

   

  על אף האמור, משרד הרשם ממליץ להמשיך לכנס אסיפות כלליות באופן מקוון, ככל שניתן.

   

  זאת ועוד, משרד הרשם מציין כי יש לעקוב אחר הוראות משרד הבריאות בעניין, משום שהכללים החלים על התכנסויות ציבוריות יחולו על גם קיום אסיפות. כך למשל, אם יוחלט כי ניתן להתכנס גם בתוך מבנה – הנ"ל יחול גם לעניין אסיפות .

   

 • סוגיית איחוד עוסקים בהתיישבות העובדת פעימה שלישית

 • סכסוך הנוגע לחברות באגודה שיתופית הוא עניין פנימי שיש לדון בו במסגרת הליך בוררות ולא בבית משפט

  עו"ד מיכל בוסל

  הכותבת הינה מנהלת אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים

   

  בית המשפט פסק לראשונה כי סכסוך הנוגע לחברות באגודה שיתופית הוא עניין פנימי שיש לדון בו במסגרת הליך בוררות. עם זאת, באפשרותו של צד המבקש לקיים את הדיון בסכסוך בבימ"ש להצביע על כך שמדובר, בנסיבות המקרה, בעניין חוקתי (בין אם במובנו הרחב ובין אם במובנו הצר), שאינו מתאים להידון בבוררות.

  פסק דין חדש של בית המשפט העליון, אשר ניתן בשבוע שעבר (3.5.2020), עוסק בשאלה עקרונית שטרם הוכרעה בפסיקה – האם הפסקת חברות של אדם באגודה שיתופית או אי-קבלתו לחברות בה היא עניין "פנימי", אשר ניתן לדון בו במסגרת הליך בוררות, או שמא מדובר בעניין "חוקתי", אשר אין מקום לבררו אלא בערכאה שיפוטית.

 • הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים - הוראת שעה למשבר מגפת הקורונה

 • מחזקים את שיתוף הפעולה עם קק״ל

  קיימתי היום ישיבת עבודה ראשונה בתנועה עם יו״ר קק״ל, דני עטר.
  במהלך הפגישה שוחחנו על האתגרים(קורונה ובטחון מזון) שניצבים בפני המרחב הכפרי בקשת הנושאים שבממשק בין קק״ל להתיישבות ועל הערכות המשותפת לקראתם.

  קק״ל הינה שותפה מרכזית בהתיישבות ואנו נמשיך לעבוד יחד לקידום סדר יומו של המרחב כפרי.

   

   

   

 • בית המשפט העליון אישר פשרה המבטלת את החלטת המחוזי בנוגע להעברת זכויות למי שנפסל לחברות לאגודה במושב ציפורי

    מאת: עו"ד עמית יפרח

  ב 7/7/19  אישרו שופטי בית המשפט העליון פשרה  אשר קיבלה תוקף של פסק דין שנחתמה בין מושב ציפורי לבין בעל נחלה שרכש נחלה במושב לא התקבל לחברות באגודה ובית המשפט המחוזי אישר העברת זכויות ללא אישור המושב. לפי ההסכם, בעל הנחלה יתקבל כחבר באגודה השיתופית ומנגד יבוטל פסק דין של בית המשפט המחוזי בנצרת. תנועת המושבים הצטרפה להליך בעליון מיד עם קבלת פסק הדין במחוזי ופעלה יחד עם האגודה לביטול פסק הדין ואישור הסכם הפשרה.

   

 • השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תש”פ 2019 – 2020

 • החלטת רמ"י 1523 - הזכות להתחשבונות

 • יישום החלטות רשות מקרקעי ישראל

  הועדה הבין מושבית של התנועות המושביות אירחה השבוע את עו"ד גלית ויטנברג, מנהלת האגף לשימושים חקלאיים ברשות מקרקעי ישראל לדיון משותף ומעניין שמהותו חיזוק הקשר בין האגף החקלאי לבין המגזר המושבי בעובדה מול המושבים ביישום החלטות רשות מקרקעי ישראל.

  מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור: נפעל יחד ליישום החלטות המנהל".

 • הנחלה בעידן החדש

 • "בונים על הכפר" - הנושאים הבוערים בתחום הנדל״ן במרחב הכפרי

  תנועת המושבים מציגה בפניכם תוכנית חדשה בהנחייתו של יו"ר אגף הקרקעות של תנועת המושבים, עו"ד עמית יפרח בערוץ הנדל״ן של ישראל, ״בונים על הכפר״ - פרוייקט משותף עם השמאית נחמה בוגין.

  התוכנית תעסוק בנושאים הבוערים בתחום הנדל״ן במרחב הכפרי .

  הפעם תעסוק התוכנית בכדאיות הכלכלית בבניית מתקני חשמל סולאריים ובהערכות המושבים ליישום החלטות רשות מקרקעי ישראל.

  לצפייה בתוכנית לחצו כאן

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

 • |
 • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
 • |
 • מונסייט בניית אתרים