תוכנית רב שנתית לחיזוק קווי העימות במרחב הכפרי והעירוני בצפון ובדרום

לחצו על הכותרת לכל הפרטים

 

הנהלת רמ"י גיבשה אתמול תוכנית רב שנתית לחיזוק קווי העימות במרחב הכפרי והעירוני בצפון ובדרום באמצעות שורת החלטות חדשות ומיטיבות שנועדו לחזק ישובים אלו.

 

עמית יפרח מזכ״ל תנועת המושבים : אנחנו מברכים על החלטות הנהלת רמ״י לחיזוק קו העימות . אלו החלטות שאנו מנסים לקדם שנים רבות וטוב מאוחר מאשר אף פעם. זו העת להקל את האפשרות לקלוט משפחות חדשות לאזורים הללו ולייצר אופק קהילתי. הפחתות התשלומים תקל על המשפחות הנקלטות וחברי המושבים לבנות את ביתם ולקבוע את עתידם בקו העימות, להקים עסקים קטנים ולייצר עוגנים כלכליים לאגודות המושבים. ההחלטות הן חלק מההכנות לשיקום וחיזוק קווי עימות וההבנה של רמ״י שבמקומות הללו צריך ונכון לתמרץ ולהקל ככל שניתן בכדי לבנות וליישב מהר והיקפים גדולים ככל שניתן. נושא הבינוי הינו רק חלק אחד מתוך סל תמיכות שצריכות להגיע מכל זרוע ממשלתית רלבנטית על מנת ליצור מעטפת מושלמת וראויה לאזורים הללו, כאשר
בראש ובראשונה להחזיר את הבטחון האישי בחיסול האיום מעזה. ״
ההחלטות ישמשו כהוראת שעה לשלוש שנים עד 31.12.26 ויובאו בימים הקרובים לאישור מועצת מקרקעי ישראל.

 

להלן ההחלטות שאושרו בהנהלה -

 

* הגדלת שיעור בני המקום בהקצאות קרקע באזורי עדיפות לאומית בצפון ובדרום עד ל-60%.

 

* איוש נחלות פנויות בפטור מלא מתשלום (במקום תשלום של 3.75 אחוז מערך הקרקע).

 

* פטור מתשלום בעיגון הזכויות למגורים בחלקת המגורים - קבלת זכויות חכירה ללא תשלום של 3.75% מערך הקרקע עבור היקף בניה בסיסי. גם יתרת הזכויות תהיה פטורה מתשלום.

 

* הקמת מבני מגורים ארעיים להלנת עובדים והסבת מבנים קיימים לשיכון עובדי חקלאות בכל שטח המשבצת, בכפוף לאישור מוסדות התכנון.

 

* מתן הנחת אזור על תשלום דמי חכירה לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים במושב.

 

* הגדלת מכסת הקרקע למטרת תעסוקה במשבצת ישוב בקו עימות עד ל-150 דונם נטו (אם הגיעו למיצוי המכסה).

 

* הגדלת מכסת הקרקע המוקצית למיזמי אנרגיה מתחדשת-סולארית במשבצת - תותר הקצאת שטח של עד 400 דונמים לישוב למיזמים סולאריים.

 

* בהקצאת קרקעות למיזם אגרו וולטאי יתאפשר לממש את המכסה באמצעות הקמת מיזם משותף בין ישובים סמוכים בהיקף של עד 1500 דונם.

 

לפרטים: דפנה כהן נוריאל, דוברת: 050-8482856

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים