הנחיות משרד החקלאות - מתקנים פוטו-וולטאים

לחצו על הכותרת לפרטים מלאים 

הנחיות חדשות של משרד החקלאות לאישור מתקנים פוטו-וולטאים על גג או חזית חממה


עו"ד מיכל בוסל

הכותבת הינה מנהלת אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים


בשבוע שעבר פורסם נוהל חדש של משרד החקלאות הכולל הנחיות ועקרונות לאישור של מתקנים פוטו-וולטאים על גג או חזית חממה. להלן סקירה של עיקרי הנוהל:

 

בתאריך 7.8.2021 אישרה הממשלה את שינוי מספר 10 לתמ"א 1 - תיקון פרק מתקנים פוטו-וולטאים. התיקון מאפשר הקמת מתקנים פוטו-וולטאים בדו שימוש בהליך של היתר בנייה (ללא צורך בתכנית מפורטת – תב"ע), באמצעות הוספה של מספר מסלולי היתר חדשים, במטרה להביא להשגת יעד הממשלה לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, תוך התבססות על דו שימוש וצמצום הפגיעה בשטחים הפתוחים. אחד מהמסלולים החדשים הינו הוספת אפשרות לאשר היתר למתקן פוטו-וולטאי על או בחזית חממות.

 

המתקן הפוטו-וולטאי טעון היתר בנייה כחוק ואישור משרד החקלאות, באמצעות המחוז הרלוונטי, הינו תנאי הכרחי לקבלת ההיתר.

 

התנאים לקבלת אישור משרד החקלאות להיתר הבניה נחלקים לתנאים עקרוניים ולהנחיות טכניות. התנאים העקרוניים כוללים, בין היתר, שמירה על המשך הגידול החקלאי, אי פגיעה בתוצרת החקלאית, עמידה בכללי הבטיחות, הבטחת המשך השימוש בחממה וכו'. ההנחיות הטכניות מתייחסות לשטח המתקן, סוגו, גובהו וכו'.


לקריאת הנוהל החדש של משרד החקלאות לחצו כאן


ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים