החלטה 1351 של הנהלת ממ"י

 

לאחרונה קיבלה הנהלת מינהל מקרקעי ישראל החלטה בנושא מתן שירותים ליישובים חקלאיים אשר מפרים את חוזה המשבצת. לאור חשיבות העניין הריני להביא בפניכם החלטה זו.

הנהלת המינהל החליטה כלהלן:


1. תבוטל ההחלטה הגורפת בדבר הפסקת מתן שירותים לבעל נחלה פרטני, עקב קיומו של חוב דמי חכירה לאגודה.


2. תבוטל ההחלטה הגורפת בדבר הפסקת מתן שירותים לבעל נחלה פרטני, עקב אי חתימתה של האגודה על חוזה משבצת. במתן התחייבות לרישום משכנתא וכיוצ"ב, יציין המינהל כי ידוע לבעל הנחלה / הבנק שאין לאגודה חוזה משבצת בתוקף, ולפיכך שטח המשבצת אינו מוגדר.


3. תוגשנה כנגד האגודות בעלות חוב דמי חכירה תביעות משפטיות, ופסקי הדין ימומשו באמצעות הוצל"פ, תוך עיקול חשבונות האגודה.


4. לא יינתן שירות לאגודה אשר קיים לה חוב דמי חכירה או שלא חתמה על חוזה המשבצת, בכל אותם תחומים שאינם בגדר צורך קיומי להתנהלות החקלאית של הישוב, כגון ביצוע עסקות עפ"י 949, צירוף שטח למשבצת, אישור קרקע זמנית וכדומה.


5. לא יינתן כל שירות לבעל הנחלה בה קיימת הפרה כלשהי בתחום חלקה א' של הנחלה, או בחלקה ב', אם ההפרה נעשית באופן ישיר ע"י בעל הנחלה, עד להסדרת ההפרה.


6. אגודות הזכאיות לפיצויים בגין השבת קרקע מכל סיבה שהיא, יקוזז סכום חוב דמי החכירה מהפיצויים.


7. לשרותכם בכל עת, ובברכת חג שמח וכשר!!

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים