המלצת ועד בכפר - מחייבת

בית המשפט לעניינים מנהליים (עתמ 001769/03 ועד כפר מעש נ. המועצה המקומית לתכנון ולבניה) קבע, כי תוכנית מתאר יכולה להכיל תנאי הקובע, כי המלצת ועד הכפר נחוצה לשם בנית מבנים חקלאים (שאינם מיועדים לבקר או עופות). במקרה כזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אינה רשאית לאשר הקמת מבנה, ללא אישור ועד הכפר.   

 

העובדות
· כפר מעש (להלן: "הכפר") עתר כנגד הוועדה המקומית לתכנון ובניה, אשר אישרה לתושב הכפר להקים חווה לגידול סוסים במקרקעין המוגדרים כחלקה ב' של המשק החקלאי, ואשר התושב הינו בר רשות לשימוש בהם. האישור ניתן למרות התנגדות ועד הכפר.
· על השטח הנ"ל חלה תוכנית הקובעת את ייעודו כשטח חקלאי. התוכנית קובעת, בין היתר, כי באזור חקלאי תותר בניית מבנים הקשורים בחקלאות בלבד. כמו כן נקבע בתוכנית: "הוועדה המקומית רשאית לאשר הקמת מבנים לבעלי חיים אחרים מבקר ועופות, בהמלצת ועד הכפר"

· מינהל מקרקעי ישראל נתן את אישורו להקמת המבנים.

 

השאלה במחלוקת
*   האם המלצת ועד הכפר הינה תנאי לאישור הקמת המבנה?

 

טענת הכפר
· הוועדה המקומית לא היתה רשאית להחליט על מתן היתר ללא הסכמת ועד הכפר וללא חתימתו על הבקשה.

 

טענת הוועדה
· משמעות "המלצת ועד הכפר" בעניינינו הינה עמדת ועד הכפר, ואין משמעותה המלצה חיובית דווקא.

 

דיון
· שיקולי הוועדה המקומית מוגבלים לעניינים תכנוניים. ככל העולה מהוראות התוכנית והתקנות, לא נתונה לוועדה הסמכות לבחינת השיקולים העומדים מאחורי סירוב הכפר לאישור הבקשה.
· המלצת הכפר הינה תנאי לאישור התכנית על ידי המשיבה.
· לפיכך, גם באם מסקנת הוועדה היתה, כי הבקשה להיתר תואמת את התכנית החלה על הקרקע – לא היתה רשאית לאשר את הבקשה. זאת, למרות העובדה שוועד הכפר לא העלה טעמים ענייניים ותכנוניים להתנגדותו.

נפסק בנסיבות אלו, דין העתירה שהגיש הכפר להתקבל.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח  בני סולומון בטלפון:  03-6382868.

 

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים