החלטה 1180 - הרחבות

חוזר 3/09 - ההחלטה בנוגע להרחבות במושבים נכנסה לתוקף

 
‏12/05/2009
אגף קרקעות ואגו"ש

לכבוד
ועד המושב

שלום רב.,

 

ההחלטה בנוגע להרחבות במושבים נכנסה לתוקף
חוזר מס' 3/09

 

ביום 10.5.09 חתם שר האוצר על ההחלטה החדשה -1180 בנוגע להרחבות במושבים ובכך נכנסה ההחלטה לתוקף והחליפה את החלטה 1110 . החלטת המועצה החדשה מאפשרת לגבות כספים עבור שדרוג תשתיות של הישוב הוותיק כאשר גובה הסכום נקבע לפי אזורי עדיפות לאומית (בין 15,000-3,000 ₪) . 
 הכוונה היא כי מימון התשתיות יעשה בין היתר על ידי גבייה נוספת מרוכשי המגרשים במסגרת התשלום עבור עלויות פיתוח .
הליכי הקצאת מגרשים לבניה למגורים באזורי עדיפות לאומית א' עדיפות לאומית ב', קו התפר וקו עימות יתבצעו על פי התנאים הבאים:
  תוסר המגבלה לשווק 115% מגרשים מתקן הנחלות,  והאגודה תהיה רשאית לשווק את כל המגרשים בפטור ממכרז. על מגרשים שיוקצו בפטור ממכרז, יחול איסור העברת זכויות במשך 5 שנים מיום חתימת חוזה החכירה, למעט נסיבות מיוחדות בהן המינהל יאשר העברה קודם התאריך בכפוף לתשלום נוסף. 
שיווק המגרשים באזורים ללא עדיפות לאומית ייעשה בפטור ממכרז על פי המלצת האגודה לגבי מס' מגרשים השווה ל- 115% מתקן הנחלות. יתרת המגרשים תשווק במכרז פומבי.
באגודה שטרם ביצעה הרחבה יתבצע שיווק מקדים במכרז פומבי ע"י המינהל של 10% מכלל המגרשים המיועדים לשיווק בישוב.
שווי המגרשים בפטור ממכרז יקבע בהתייעצות עם השמאי הממשלתי בהתאם לממוצע סכומים שנתקבלו בגין המגרשים אשר שווקו במכרז בשיווק המקדים ע"י המינהל.

 

 


במגרשים אשר ישווקו במכרז , ועדת הקבלה תיערך לפני סגירת המכרז ובלבד שועדת הקבלה תמליץ על מספר מומלצים הכפול ממספר המגרשים המוצעים במכרז.
נזכיר כי החלטה זו החליפה את החלטה 1110 שעל פיה שיווק מגרשי בניה למגורים בהרחבות במושבים מעל 115% מתקן הנחלות של המושב היה אמור להתבצע במכרז פומבי ע"י המינהל וללא אבחנה בין אזורי העדיפות.
דרך הקצאת המגרשים באזורים שאינם אזורי עדיפות ע"י  מכרז פומבי הינה שגיאה ואינה מתאימה  למושבים והתוצאה תהיה עצירת ההרחבות באזורים הללו ובכך ישיג המינהל תוצאה הפוכה של קיפאון וחוסר התפתחות של המושבים.
בנוסף, שוב ישנו רצון של המינהל דרך מנגנון המכרז הפומבי לפגוע בועדות הקבלה וביכולתן להיות כלי ראוי ולגיטימי עבור הקהילות הקטנות בבואן לבחון מועמדים אשר מתאימים לאופי ולצביון של הישוב החקלאי.
עוד כשהתקבלה החלטה 1110 התנגדנו בתוקף לדרך בה המינהל בוחר לקבל החלטות בעלות השלכות רבות למרחב הכפרי, וכי ראוי מצד המינהל שכאשר הוא מחליט לשנות החלטה אשר יש לה משמעות רבה לעניין תכנון המושב בטווח הארוך עליו, לעשות זאת בשיתוף נציגי ההתיישבות, על מנת לקבל את ההחלטה הטובה ביותר, ועל מנת שלא תידרש מועצת המינהל לשנות שוב ושוב החלטות ולייצר אי ודאות וחוסר יכולת תכנון ארוך טווח בהתיישבות.

 
בברכה,
       
      עמית יפרח, עו"ד
         יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות

 

העתק: איתן בן דוד – מזכ"ל  תנועת המושבים

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים