IBB

 • הסבר על IBB

  IBB -Israel Bed &Breakfast , תו איכות, המדרג את חדרי האירוח הכפריים בישראל על פי קריטריונים בינלאומיים אשר הותאמו לישראל לטובת שיווק החדרים לתיירות פנים ולתיירות נכנסת.
  הרשות לפיתוח הגליל, משרד התיירות ופורום עמותות התיירות הם  מובילי תהליך הדרוג.
  תו האיכות מציג בפני האורח את רמת החדר והסטנדרטים על פי שלוש רמות.


  כל מפעיל יחידות אירוח עובר סדנת איכות ובקורת פיזית בחדרי האירוח וסביבתם הקרובה על ידי יועץ מוכר של משרד התיירות. בביקורת נבדקים 140 קריטריונים איכותיים וכמותיים ביניהם: אמת בפרסום, בטיחות, גודל מינימאלי של היחידה, מיזוג / חימום, ניקיון ותחזוקה, מידע לגבי האזור, שירותי הסעדה במקום או בסביבתו.
  כל הציונים מביקורת זו משוקללים לציון סופי על פיו נקבעת רמת הדרוג (רמה A ,רמה B,רמה C).רמת הדרוג מציגה בפני האורח את רמת החדר והסטנדרטים.
  בסוף התהליך, התיירנים מתחברים למערכת ממוחשבת המאפשרת גלישה ברשת המציגה את דירוג ופניות הצימר. מחוץ לחדר הצימר נתלה שלט המצביע על השתתפות הצימר בפרויקט הדירוג ותעודה המעידה על דירוג הצימר. המערכת מאפשרת הן לתייר הפרטי והן לסוכן התיירות נגישות ישירה לתיירן, המחובר באמצעות מחשב למערכת הזמנות און ליין.
  הצטרפות לפרויקט מחייבת את התנאים הבאים:
  • חברות בעמותת תיירות.
  • היתרים / רישוי עסק (עד 3 יחידות כולל – היתרי בניה, מ- 4 יחידות – רישיון עסק).
  • השתתפות בסדנת הכנה בת יום אחד.
  • ביצוע ביקורת באתר.
  • קבלת דרוג החדרים לפי רמות A,B,C .
  • התקנת תוכנה ממוחשבת לניהול חדרים והפעלתה לעדכון השרת ואתר האינטרנט.
  דמי ההשתתפות בפרויקט מסובסדים לחברי עמותת תיירות והינם כדלקמן:
  הסדנה:100 ₪ .(200 לתיירנים שאינם חברי עמותת תיירות)
  הדרוג:400 ₪ . (800 לתיירנים שאינם חברי עמותת תיירות)
  בחודשים האחרונים פורסמו מספר כתבות על "אמת בפרסום"  של הצימרים ,כתבות אלו הציגו פערים בין הפרסום למספר צימרים לאיכות והשירות שניתנו בפועל. תו האיכות יוצר שפה אחידה בין בעלי הצימרים והלקוחות. מספק לאורחים את מירב המידע, יוצר סטנדרטיזציה וכך מעלה את רמת השרות ואיכות המוצר. 

 • הזמנה - לפרויקט IBB תו איכות לחדרי אירוח

 • קריטריונים לתו איכות

 • הסבר נוסף על הפרויקט ותנאים להצטרפות

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

 • |
 • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
 • |
 • מונסייט בניית אתרים