החלטה 949 של מנהל מקרקעי ישראל

הנושא : החכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצת ישובים חקלאים – החלטה זו עוסקת בהקצאת שטח מרוכז למטרת תעסוקה

1. השטח המרבי של תכנית לשינוי ייעוד למטרת תעסוק אשר המינהל ייתן הסכמתו לה   יהיה כלהלן וזאת בין אם קיימת תכנית מאושרת שזה יעודה ובין אם תאושר בעתיד.

1.1  בישוב חקלאי במרכז הארץ עד 60 דונם ברוטו.
1.2  בישוב חקלאי באזור עדיפות לאומית ב' וביישובי מרחב התפר עד 80 דונם ברוטו.
 ( מרחב התדר – ישובים שיוגדרו ע"י הממשלה)
1.3  בישוב חקלאי באזור עדיפות א' , בקו עימות וברמת הגולן עד 120 דונם ברוטו.

2.  בחישובי השטח המרבי יובאו בחשבון השטחים שלהל"ן:

2.1  כל השטחים ברוטו אשר שונה ייעודם בתכנית למטרת תעסוקה עפ"י החלטה 717.
2.2  שטחים המשמשים לצורכי תעסוקה ע"פ אישור לשימוש חורג שניתן כדין.
2.3  ישוב חקלאי המקיים שימוש לתעסוקה בשטח שגודלו עולה על השטח המרבי ללא שקיבל את אישור המינהל לכך, יורשה להמשיך ולקיים השימוש האמור.

ההמשך דן בדמי חכירה ע"פ אזורים

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים