רשות מקרקעי ישראל מקדמת החלטה להפקעת מבני ציבור במושבים תנועת המושבים: "מדובר במחטף מצד רמ"י, ובפגיעה קשה בזכויות האגודות. לא ניתן לזה לעבור"

רשות מקרקעי ישראל מבקשת לאשר החלטה שעניינה העברת שטחים ומבני ציבור שבתחום המושב לידי המועצה האזורית או לידי הוועדים המקומיים בעת חתימה על הסכמי חכירה לדורות עם המושבים, כאשר בחלק מהמקרים לא יינתן פיצוי עבור ההפקעה. מדובר בהצעת ההחלטה 654 שרמ"י מתכוונת להעביר במתכונתה הנוכחית.

טיוטת הצעת ההחלטה שניסחה הנהלת רמ"י לא אושרה בישיבה האחרונה שנערכה בעקבות פניות של תנועות ההתיישבות, אך עתידה להגיע לדיון במועצת מקרקעי ישראל הבאה. היא עוסקת בנושא הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת אגודה חקלאית, וקובעת כללים לגבי על הדרך שבה יוצאו שטחי ציבור אלה מרשות המושב.

בתנועת המושבים מתייחסים בחומרה רבה לניסיון להעביר את הצעת ההחלטה 654 במתכונת הנוכחית שלה. יו"ר אגף הקרקעות בתנועת המושבים, עו"ד עמית יפרח: "מדובר במחטף מצד רמ"י, ובפגיעה קשה בזכויות האגודות. לא ניתן לזה לעבור. הסוגיה מטופלת במשך שנתיים כאשר המנהל שלח אותנו להגיע להסכמות מול מרכז המועצות שמייצג אותם בעניין הזה ראש מועצת דרום השרון מוטי דלג'ו. הגענו יחד עם מרכז המועצות והתנועה הקיבוצית לפני כחודש להבנות בנושא ולנוסחא אשר מאפשרת שהקרקעות יהיו בחכירה לדורות של האגודות בקיבוצים ובמושבים, ומצד אחר מתאפשר בעת הצורך למועצות לקבל את הקרקע הדרושה לבניית מבני ציבור במימון שלהן. הנוסח הזה מאזן בין הצרכים של כל הצדדים והחשוב ביותר הוא מבוסס על הסכמה רחבה של כל הגופים המעורבים, ולכן סיכויי הצלחתו גדולים מאוד".

יפרח אף פנה בשם תנועת המושבים יחד עם התנועה הקיבוצית במכתב דחוף למנכ"ל רמ"י, עדיאל שומרון ובשל כך לא הובאה הצעת ההחלטה לדיון ולהצבעה בישיבת מועצת מקרקעי ישראל. עו"ד יפרח צפוי אף להיפגש השבוע עם מנכ"ל רמ"י, עדיאל שומרון בנושא.

כזכור, בשנים האחרונות מאז הקמת ההרחבות הקהילתיות במושבים והגדלה המשמעותית של התושבים שאינם חברי האגודה התערערו ההסדרים שהיו קיימים לגבי מבני הציבור במושבים. כאמור ההרחבות הקהילתיות הביאו ליישוב תושבים רבים שאינם חברי האגודה השיתופית, עם צרכים שונים מה שהצריך התנהלות שונה בנושא שטחי הציבור במושב, דרישות התושבים בעיקר להיות ככל תושב רשות מקומית אחרת. עניינים אלו קיבלו ביטוי בהיבטים שונים, ואף הגיעו לבתי המשפט, ותרומתה של רמ"י הייתה בניסיונותיה להוציא מחוזי החכירה של היישובים את השטחים המיועדים לצורכי ציבור. בשנים האחרונות, שטחי הציבור ומבני הציבור הינם חלק מחוזה משבצת האגודה החקלאית, לחץ של היישובים, תושבים ושל בתי המשפט הביא להקמת צוות בדיקה ולניסוחה של הצעה 654.

מהותה של הצעה זו היא ששטחי ציבור ומבני ציבור, המיועדים לשמש את כלל אוכלוסיית היישוב, יוחזקו וינוהלו בידי רשות מוניציפלית (המועצה האזורית/ועד מקומי) הכפופה לדיני המשפט המנהלי, וככזו היא תהיה מחויבת לאפשר גישה לשימוש במשאבים אלה באופן שוויוני לכלל תושבי היישוב, בין אם הם חברי האגודה השיתופית ובין אם לאו.

לפי ההחלטה, רק מבני הציבור בעלי האופי הפרטי (למשל צרכניה) יוחכרו לאגודה במסגרת חוזי החכירה לדורות, ואילו הקלסיים (בית העם, מגרש כדורגל) יושכרו בחוזה זמני (תקופה הפחותה מחמש שנים). ההחלטה תחול, רק בעת חתימת חוזה חכירה לדורות ולא בעת חתימה על חוזה מתחדש, וכך נדחה ניסיונה של רמ"י לקחת את הקרקעות לאלתר.

ככלל, החוזה הזמני יאפשר לרמ"י ליטול את הקרקע ואת המבנים של שטחי הציבור הקלסיים, לגרוע אותם ממשבצת המושב , ולהקצות אותם למועצה האזורית או לוועד המקומי, אלא שעדיין לא ברור מי הוא זה שיחליט אם השטחים יוקנו למועצה או לוועד המקומי. המהלך ייעשה בהודעה של רמ"י ליישוב, לאחר שתתקבל בקשה מהמועצה ולאחר הליך שימוע למושב. החריג לכלל הוא רק במקום שבו ישנה זהות ועדים, או-אז כן ייכללו המבנים הקלסיים בחוזה החכירה, כפוף לזכות המועצה לקבלם או במצב של שינוי סטטוס היישוב מבחינת זהות הוועדים(במרבית המושבים כבר לא קיימת זהות ועדים). המשמעות היא שמושב שאין בו הרחבה, ושחבריו הם גם תושביו, ניצל מהאיום של נטילת שטחי ציבור.

לפי ההחלטה לא תהיה האגודה זכאית לפיצוי בגין העברת שטחים פנויים, אך אם יילקח מהאגודה מבנה, כי אז היא תפוצה לפי ערכו המעודכן, על בסיס הוצאות והשקעות, בהתאם למנגנון הקיים בהחלטה, בכל מקרה שבו ייפסק השימוש של המועצה או של הוועד המקומי במבנה, הוא יושב לאגודה.

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים