בעקבות השינוי בכללי ההורשה בנחלות החקלאיות- השבוע נערך דיון בעניין בתנועת המושבים :

בעקבות ההודעה על שינוי כללי ההורשה של רמ״י בחוזה החכירה לבעלי נחלות שנכנסים להסדר של היוון חלקות המגורים, תנועת המושבים קיימה דיון מקיף בסוגיה יחד עם יועמ״ש אגף חוזים לדורות מיכל קראוס , סגנית מנהלת אגף חוזים לדורות מרסל בן דורי , היועמ״ש של הסוכונות קרן גורביץ ועורכי דין העוסקים במרחב הכפרי בכדי לשמוע ולהביע את עמדת המרחב הכפרי בעניין ולהחליט על דרכי הטיפול בסוגיה מול משרד המשפטים .

את הדיון הובילו מזכ״ל תנועת המושבים, מאיר צור ויועמ״ש ויו״ר אגף הקרקעות בתנועת המושבים, עו״ד עמית יפרח .

כאמור, לאחר דיונים רבים שהתקיימו בין תנועת המושבים לבין רשות מקרקעי ישראל, שבאו בעקבות דרישת משרד המשפטים לשינוי כללי ההורשה בנחלה, הרשות ערכה שינוי מהותי בכללי ההורשה שהיו נהוגים עד היום בכל הקשור לנחלות בחוזי החכירה שייחתמו בעקבות ההחלטות החדשות בנוגע לחוזי החכירה והיוון חלקת המגורים .

לאור מעבר בעלי הנחלות לחוזי חכירה לדורות וסיום מעמדם כברי רשות של רמ"י התקבלה החלטה במשרד המשפטים אשר ביטלה בחוזים את העברת הזכויות האוטומטית לבן/בת זוג בעת פטירה. מעתה ואילך תתבצע העברת הזכויות במקרה פטירה עפ"י צוואה או עפ"י דיני הירושה בכפוף למגבלות המפורטות בחוזה החכירה. בעל זכויות בנחלה בה מונה בן ממשיך יידרש להסדיר את תנאי הורשת הנחלה בצוואה ולבטל את הרישום בטרם החתימה על חוזה החכירה .

לאחר דיונים משותפים בין תנועת המושבים לבין רשות מקרקעי ישראל הובהר כי בחוזים מעתה תשונה הוראת הירושה לגבי בני זוג ותותאם לדיני הירושה החלים גם במגזר העירוני, כך שבפטירת החוכר תעבורנה כל זכויותיו בנחלה ליורש על פי דין .

לפיכך, הסתיים קיומו של סעיף ההורשה במגזר החקלאי המעניק לכל אחד מבני הזוג "ירושה אוטומטית" של הזכויות בנחלה כאשר אחד מבני הזוג נפטר, ואשר נועד לתת הגנה וביטחון כלכלי לבן/בת הזוג שנותרו בחיים כדי שיוכלו להמשיך להפעיל את המשק החקלאי מבלי שיזדקקו לטובות מצאצאיהם, ולא יהיו תלויים בהם לצורך המשך הפעלתו של המשק החקלאי כיחידה כלכלית שלמה מבלי שיהיה צורך לפצל את הנחלה בין מספר יורשים. למעשה להוראות צוואתו של בן הזוג שנפטר ראשון, לא היה תוקף שכן בפטירתו של אחד מבני הזוג כל הזכויות בנחלה עברו לבן הזוג שנותר בחיים במלואן, ללא כל הגבלה ולא משנה עם בן הזוג הראשון ערך צוואה או אם מונה בעבר בן ממשיך במשק וכעת נוהל זה הסתיים והנחלה תועבר על פי כללי חוק הירושה .

מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור: ״ההחלטה היא מורכבת מאוד ומשנה את כללי ההתנהלות באופן משמעותי. הדבר מחייב אותנו ללמוד את הסוגייה יחד עם כל בעלי המקצוע והגופים המוסמכים- רשות מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית ולפעול בנושא. קיים צורך בעבודת הסברה משמעותית לבעלי הנחלות בעניין הירושה״ .

היועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות בתנועת המושבים, עו"ד עמית יפרח: ״אין ספק שמדובר באירוע דרמטי בנושא ההורשה של הנחלות ולכן יזמתי את המפגש על מנת להדגיש בפני רשות מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית את המשמעות של השינוי עבור חברי המושבים, ולמצוא את הדרך ביחד למזער את הנזק ופוטנציאל הסכסוכים בעניין, אנו נבצע פניה למשרד המשפטים בכדי להביא בפניו את עמדתנו בנושא.״

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים