תנועות ההתיישבות לועדת טרכטנברג: "נירתם לפתרון מצוקת הדיור מיידית"

** הודעה לעתונות **

תנועת המושבים, התנועה הקיבוצית ותנועת הקיבוץ הדתי, פנו לוועדת טרכטנברג והציגו בפניה את עמדותיהן המשותפות נושאים הנמצאים בסמכות הועדה. בעוד רבים מסתפקים בהצגת דרישותיהם בפני הועדה, או בהעלאת רעיונות בלבד התנועות הגדילו לעשות והציגו פתרונות יישומיים למצוקת הדיור הנוכחית.


במכתב מציגות התנועות פתרונות יישומיים למצוקת הדיור הן במרכז הארץ והן בפריפריה כגון:
הכנסת מבנים יבילים ליישובים הנמצאים סמוך לערים שבהן מוסדות אקדמיים - מבנים שיהיו לשימוש סטודנטים בשכירות מפוקחת לתקופה של כ-10 שנים. בנוסף, יישום החלטה 979 המאפשרת לפצל נחלות. כמו כן, חידוש הוראת השעה מתחילת שנות ה-90 שתתיר הסבה זמנית של מבנים חקלאיים שאינם בשימוש לטובת מגורים.
‎לדברי מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים, "לתנועות ההתיישבות יש היכולת והרצון להירתם ולסייע במצוקת הדיור.  אנו מציעים פתרונות אידיאליים למשק הישראלי שיובילו לפריסת אלפי משפחות ברחבי הארץ וחיזוק אוכלוסיית הסטודנטים."
"מדובר במנוף לחיזוק וקידום התעסוקה והיזמות באזורי הפריפריה, שיגרום לירידה באבטלה ולהעברת השקעות רבות לפריפריה - וכל זאת בטווח זמן מיידי", הוסיף עו"ד עמית יפרח, יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש בתנועת המושבים.
נוסף על הצעותיהן בתחום הדיור, דרשו התנועות מן הממשלה להגן על החקלאות, על התוצר החקלאי המקומי ועל הקרקע החקלאית - המהווים משאב יסודי וחיוני לקיומה של מדינת ישראל. "על הממשלה לגבש בדחיפות מדיניות ברורה בנושא " אמר זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית והוסיף "מדיניות שכזו נדרשת על מנת לאפשר את קיומה של החקלאות המקומית ולשימור כושר ופוטנציאל הייצור, לטווח ארוך של מזון, בהיקף ובאיכות מרבית, לטובת אוכלוסיית המדינה".
התנועות טוענות כי בכל הקשור לגידול ולשיווק תוצרת חקלאית מייצור מקומי מן הראוי שתמשיך להישמר זכותם של החקלאים להסתייע ולהתארגן במסגרת ה- 'פטור החקלאי' הקבוע בחוק ההגבלים העסקיים. "מרבית מדינות העולם מגינות על הייצור החקלאי המקומי ומסבסדות יצוא עודפים" הסביר מזכיר תנועת הקיבוץ הדתי, נחמיה רפל.
התנועות ציינו כי ראוי שפתיחת השוק לייבוא תעשה אך ורק במסגרת ההסכמים הקיימים ובהדדיות בין מדינות, תוך שמירה והגנה על הייצור החקלאי המקומי.
התנועות רואות בפתרון מצוקת הדיור וגיבוש מדיניות ממשלתית לחקלאות מקומית חשיבות עליונה ומצפות ומוכנות להיות שותפות מלאות לדיוני הועדה בנושאים שלעיל.

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים