הרחבות במושבים - מנהל מחוז ירושלים

התייחסות תנועת המושבים לפרסומי מ.מ.י בעניין האשמה של המושבים בגביית כספים אסורים
מאת: עו"ד עמית יפרח יו"ר אגף הקרקעות ואגדות שיתופיות
בשבוע הקודם פורסמו באתר המנהל ובתקשורת ידיעות מטעם מחוז ירושלים והעומד בראשו בדבר חשדות כלפי מושבים בעניין האשמתם בגביית כספים אסורים בהרחבות. האשמות חמורות אשר גרמו לתנועת המושבים לפנות ולברר עם האגודות ומייצגן האם נכונות האשמות אלו ומה מקורן, ואכן כך עשינו.

ברור העניין העלה תמונה מאוד מדאיגה (ושאינה חדשה) על הפיכת המגזר המושבי ככלל ל"שק חבטות" בכל הקשור להתנהלותו בעניין ההרחבות וניצול של "אטרקטיביות" הנושא בתקשורת. וזאת במקום לבצע קודם את השימוע, לברר את העובדות, לבחון לעומק את מקור התלונות ואז במידה ועולה מהברור כי אכן נגבו כספים אסורים, לטפל במלוא החומרה במי שאחראי לכך, מבלי להכתים ולהכפיש מושבים אשר לא עוול בכפם.
קיבלנו את הרושם, כי מנכ"ל המנהל מנסה ליצור מערכת יחסים  אמתית עם המגזר המושבי המבוססת על אמון הדדי, תוך ניהול דיאלוג  אמתי ורציף בכדי לנסות ולפתור בעיות הנמשכות עשרות בשנים בהתיישבות, וזאת מתוך ראיה משותפת של האינטרס הלאומי בהסדרת הסוגיות ההתיישבותיות ואכן כך פעל ועדיין פועל כך.
בשל כך תמוהה עד מאוד התנהלות המחוז והעומד בראשו בסוגיה זו והדרך בה הוצגו הדברים בתקשורת אינו עומד בקנה אחד עם האמון שנבנה.
לגופו של עניין, כל ארבעת המושבים דוחים מכול וכל את החשדות כנגדם ותמהים על התנהלות הנהלת המחוז שהחליטה לפרסם את החשדות בטרם קיבלה את תגובתם.
ארבעת  המושבים מצהירים באופן הברור ביותר שאינם גובים כספים אסורים ולא מאלצים ולו מומלץ אחד להקים את ביתו עם קבלן מסוים או לקבל שירותים בעניין בנית ביתו בהרחבת המושב עם נותן שירותים מסוים.
לסיכום, מאסנו ב"שיטה" שבה קודם מטילים בנו דופי והופכים את המושבים וחבריהם לעבריינים ומושחתים ויוצאים נגדנו בתקשורת טרם בדיקה מקיפה ורצינית.
כמובן שעושים זאת מבלי להתנצל באופן פומבי, בכל האמצעים בהם טרחו לפרסם את העוולה מלכתחילה באם יתברר כי  האשמות לא נכונות ואף אחד לא ישלם את המחיר. לצערנו, הנזק כבר נגרם ו"ריסוק תדמיתנו" כבר בוצע, דרשנו ממנכ"ל המנהל לקיים פגישה דחופה וללבן סוגיה זו עם הנוגעים בדבר על מנת שדברים כאלו לא ישנו בעתיד.

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים