נחתם צו הקובע זכויות הצבעה שוות במושבים

השבוע נחתם צו  על ידי שר הכלכלה משה כחלון המאפשר למושבי עובדים המעוניינים בכך לתקן את תקנון האגודה ולקבוע שוויון בהתאם לאמור בצו, בזכויות ההצבעה בין נחלות במושב עובדים.

הצו אינו מחייב את האגודות אלא חל באופן וולונטרי ורק על אגודות אשר יוסיפו את הסעיפים הרלבנטיים לתקנון המושב.

הצו קובע כי מספר הקולות באסיפה כללית של חברי האגודה בכל מתכונת של הצבעה, לרבות בקלפי, יהיה כך:

לכל משק חקלאי יהיו שישה קולות שיחולקו באופן שוויוני בין בעלי הזכויות בו שהינם חברי אגודה, הבחירה בשישה קולות לכל משק נובע מכך שזהו המצב המקסימלי שיכול להתרחש בנחלה עם שלושה דורות נשואים שחיים במשק (אב, בן , נכד), כלומר גם למשק בו יש שלושה דורות נשואים יהיו שישה קולות וגם למשק בו ישנה אלמנה יהיה אותו מספר קולות, כלומר  שוויון .

במשק בו ישנם ארבעה חברים לכל חבר קול אחד ולבעלי הזכויות במשק שני קולות נוספים כלומר סך הכל שישה קולות.

במשק בו חמישה חברים לכל חבר יהיה קול אחד ולבעל המשק קול נוסף, אם יש שני בעלי משק והסכימו שניהם על כך, יקבל אחד מהם קול נוסף.

במידה ויש חברי אגודה שאינם בעלי משק חקלאי כמו בית מקצועי או משקי עזר יהיה לכל אחד מהם קול אחד.

עו"ד עמית יפרח יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות בתנועת המושבים : "סוגיית השוויון בזכויות ההצבעה במושבי העובדים  מעסיקה את חברי האגודות לא מעט, בתנועת המושבים עסקנו בניסיון לאפשר לאגודות לתקן את תקנוני המושבים בעזרת  צו כללי ופנינו לרשם האגודות על מנת לקדם במשותף את העניין מול משרד המשפטים, ואכן כעת 

ללא ספק מדובר בבשורה שלא מעט מושבים ציפו לה וזאת בשל הרצון לתקן את תקנון האגודה וליצור משקל סגולי שווה לכל נחלה בלי קשר למספר החברים בה ובכך ליצור איזון בתוך המושב בקבלת ההחלטות כך שהנחלה תהיה זו שיונקת את הזכות וממנה מתקבלות ההחלטות בתוך המושב בצורה שוויונית ומאוזנת.

אגודה אשר ברצונה להחיל על עצמה את ההסדר צריכה לכנס את האסיפה הכללית ולבצע תיקון תקנון כך שיוכנסו הסעיפים הללו, שינוי התקנון מצריך פרוצדורה אשר כתובה בפקודת האגודות השיתופיות ומחייבת רוב מיוחד ולבסוף חתימת הרשם מכניסה את השינוי לתוקף."

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים